Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Trots att fastighetsregistret innehåller viktig information om fastigheter finns det mycket som antingen inte alls framgår ur denna källa eller som endast antydningsvis är omnämnt. Denna kurs syftar till att visa på dessa okända och svårupptäckta fastighetsrättsliga frågor. Kursen behandlar också fastighetsförteckningar och konsekvenserna av brister i utredningen vid planläggning/exploatering.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

 • Vägrätt och de rättigheter som har samband med vägrätt, särskilt vägplan.
 • Möjliga betydelser av det korta uttrycket ”lantmäteriförrättning pågår” i fastighetsregistret.
 • Markavvattning (dikningsföretag) som kan finnas på eller i närhet av lantbruk och skogsmark och hur de upptäcks och hanteras vid markexploatering.
 • Betydelsen av ” redovisning av rättigheter kan vara ofullständig” och ”samfällighetsutredning ej verkställd” i fastighetsregistret.
 • Oregistrerade lantmäteriservitut (upplåtna före 1972 men fortfarande gällande).
 • Oregistrerade samfälligheter (gemensamma markområden) såsom vägar, diken mm (upplåtna före 1972 men fortfarande gällande).
 • Avtalsrättigheter som är gällande utan registrering (nyttjanderätter och servitut)

Syfte:

Kursen ger deltagaren en djupare förståelse för vilka brister som finns i fastighetsregistret och konsekvenserna av att inte hantera dessa brister.

Målgrupp:

Kursen passar alla som i sitt arbete kommer i kontakt med planläggning och exploatering, såsom t.ex. planhandläggare, planarkitekter, lantmätare, mark- och exploateringsansvariga på såväl kommuner som byggbolag/exploatörer/fastighetsutvecklare. Kursen passar även fastighetsförvaltare, jurister och advokater, fastighetsmäklare, anställda på banker och andra kreditinstitut som sysslar med kreditprövning, fastighetsvärderare m.fl.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

 • Fastighetsregistrets avdelningar för information
 • Registerkartans innehåll
 • Lantmäteribeslut som inte alls framgår ur registret (bland annat äldre servitut)
 • Lantmäteribeslut som inte gjorts tydliga i fastighetsregistret
 • Lantmäteribeslut som gäller pågående förrättningar

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

 • Officialservitut, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
 • Avtalsservitut och nyttjanderätter i fastighetsregistret
 • Icke bindande planering

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

 • Naturskyddsbestämmelser
 • Trafikverkets information
 • Vägrätter och vägplaner
 • Markavvattning

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

 • Planläggning och exploatering
 • Fastighetsförteckningar

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

15 Okt 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 15 Nov 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Fredrik Warnquist
Lantmätare
Läs mer