Fredrik Warnquist

Lantmätare

Fredrik Warnquist, expert inom fastighetsrätt, är lantmätare och har en bakgrund som både statlig och kommunal förrättningslantmätare. Fredrik är numer verksam som lärare i fastighetsrättsliga frågor vid civilingenjörsutbildningen i lantmäteri vid LTH, Lunds universitet. Fredrik är en mycket uppskattad föreläsare vid BG Institute och håller i utbildningar som rör mark och exploatering, tomträtter och lantmäterifrågor.


Hur uppfattas Fredrik av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 4,84 av 5
Föreläsarens pedagogik: 4,79 av 5

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 5.

 Image of

Fredrik Warnquist föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut | Mark och exploatering | PBL
Markdagen 2025
Betyg 4.80 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 03 Apr 2025 Platser finns
Livesändning 03 Apr 2025 Platser finns
On demand T.o.m. 02 Jul 2025 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut | Mark och exploatering | PBL
Fastighetsförteckningar - problem och lösningar
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 15 Okt 2024 Platser finns
Livesändning 15 Okt 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 15 Nov 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut | Mark och exploatering | PBL
Markdagen 2024
Betyg 4.80 av 5.0
On demand
On demand T.o.m. 19 Jun 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut
Ledningsrätt – aktuella spörsmål
Betyg 4.75 av 5.0
E-kurs

Längd: 2.5 timmar

Kursen innehåller en kärnfull beskrivning av ledningsrättslagen med fokus på de senaste årens rättspraxis berörande ledningsrätt.

LÄS MER