Fredrik Warnquist

Lantmätare

Fredrik Warnquist, expert inom fastighetsrätt, är lantmätare och har en bakgrund som både statlig och kommunal förrättningslantmätare. Fredrik är numer verksam som lärare i fastighetsrättsliga frågor vid civilingenjörsutbildningen i lantmäteri vid LTH, Lunds universitet. Fredrik är en mycket uppskattad föreläsare vid BG Institute och håller i utbildningar som rör mark och exploatering, tomträtter och lantmäterifrågor.


Hur uppfattas Fredrik av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,78 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,71 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Fredrik Warnquist föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Miljörätt | PBL | VA- och vattenfrågor
Markavvattning – frågor och problem vid hantering av grundvatten
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 12 Maj 2023 Platser finns
Livesändning 12 Maj 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 12 Jun 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut | PBL
Markdagen 2023
On demand
On demand T.o.m. 22 Apr 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut | PBL
Värdering och ersättning vid markåtkomst
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 20 Sep 2023 Platser finns
Livesändning 20 Sep 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 20 Okt 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut
Ledningsrätt – aktuella spörsmål
E-kurs

Längd: 2.5 timmar

Kursen innehåller en kärnfull beskrivning av ledningsrättslagen med fokus på de senaste årens rättspraxis berörande ledningsrätt.

LÄS MER
Fastighetsrätt
Tomträtter - juridik och praktik
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 06 Okt 2023 Platser finns
Livesändning 06 Okt 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 06 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | VA- och vattenfrågor
Aktuell strand- och vattenrätt
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 09 Jun 2023 Platser finns
Livesändning 09 Jun 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 09 Jul 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut | Miljörätt | PBL
Markåtkomst för infrastruktur
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 24 Maj 2023 Platser finns
Livesändning 24 Maj 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 24 Jun 2023 Platser finns
TILL KURSEN