Fredrik Warnquist

Lantmätare

Fredrik Warnquist, expert inom fastighetsrätt, är lantmätare och har en bakgrund som både statlig och kommunal förrättningslantmätare. Fredrik är numer verksam som lärare i fastighetsrättsliga frågor vid civilingenjörsutbildningen i lantmäteri vid LTH, Lunds universitet. Fredrik är en mycket uppskattad föreläsare vid BG Institute och håller i utbildningar som rör mark och exploatering, tomträtter och lantmäterifrågor.


Hur uppfattas Fredrik av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,78 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,71 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Fredrik Warnquist föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt
Markdagen 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand

Göteborg 15 mar 2023

Stockholm 22 mar 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Byggande och fastighetsbildning utanför detaljplan
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 15 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Nya regler om fastighetsbildning och stämpelskatt
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 08 sep 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Ledningsrätt – aktuella spörsmål
E-kurs

Kursen innehåller en kärnfull beskrivning av ledningsrättslagen med fokus på de senaste årens rättspraxis berörande ledningsrätt.

LÄS MER
Fastighetsrätt | Vattenrätt
Aktuell strand- och vattenrätt
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 19 apr 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Markåtkomst för infrastruktur
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 24 maj 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN