Köplagens felregler gäller för bostadsrätter och detta ger en helt annan – och på många sätt missanpassad – juridik än vad som gäller för fastigheter. På kursen tar vi upp betydelsen av ”befintligt skick”, en friskrivning som är standard för bostadsrätter (men utan verkan vid försäljning av fastigheter till enskilda).

Livesändning – kurstillfället den 24 maj kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Vi tar också upp andra skillnader mellan köplagen och jordabalken: bland annat att det inte finns någon automatisk undersökningsplikt före köpet av bostadsrätt och att det åtminstone i kommersiella fall finns en omedelbar undersökningsplikt efter köpet.

Säljarens rätt att avhjälpa felet är en möjlighet att neutralisera andra påföljder som saknar motsvarighet i jordabalken.

Kursen behandlar också gränsen mellan säljarens ansvar och sådant som bostadsrättsföreningen svarar för, liksom hur man köprättsligt ska se på brister i de delar föreningen förvaltar, svagheter och fel i föreningens ekonomi eller fel i ”företaget” bostadsrättsföreningen och om detta kan vara något som säljaren är ansvarig mot köparen för.

Dessutom tar kursen upp fel i nya bostadsrätter. Här är det grundläggande problemet att det är föreningen som är bostadsrättshavarens motpart, inte byggbolaget, men det finns många grumligheter där.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Skillnaderna mellan jordabalkens och köplagens felregler
 • Skillnaden mellan friskrivningar för befintligt skick och påföljdsfriskrivningar
 • Köparens undersökningsplikt
 • Ansvaret för oväntade brister i föreningens egendom
 • Hanteringen av fel i nybyggda bostadsrätter

Målgrupp:

Fastighetsmäklare, jurister, byggbolag

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Köplagens felregler och bostadsrätter
  Befintligt skick och säljarens minimiansvar
  Garantier och andra utfästelser
  Påföljdsfriskrivningar

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Undersökningsplikt före köpet
  Undersökningsplikt efter köpet
  Säljarens rätt att åtgärda felet

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Fastighetsmäklares ansvar, särskilt vid friskrivningar
  Felansvarets fördelning mellan säljaren och bostadsrättsföreningen
  Fel i nybyggda bostadsrätter

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Säljarens ansvar för fysiska fel i gemensamma delar
  Säljarens ansvar för brister i föreningens ekonomi
  Mäklarens beskrivning av föreningen

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.