Marknadsledande utbildningsaktör

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Köp av en fastighet kan lätt förvandlas till en mardröm om köparen upptäcker en brist eller ett fel i fastigheten. Men vad är egentligen ett dolt fel som ger rätt till prisavdrag, och hur förhåller sig ett prisavdrag till ett skadestånd? Hur hanteras följdskadorna av ett dolt fel?  

Kursledarna kommer under kursdagen att grundligt gå igenom reglerna om fel i fastighet och se till att du på ett tidigt stadium kan identifiera svagheter och styrkor i klientens fall, vilket är viktigt att veta redan innan man inleder en process om fel i fastighet. Du får veta vilka frågor som är viktiga att ställa oavsett om du företräder köpare eller säljare. Kunskaperna kan också tillämpas av dig som t.ex. handlägger ärenden om dolda fel på ett försäkringsbolag. Det är inte ovanligt att juridiska ombud blandar ihop olika begrepp eller missar viktiga tidsfrister.

Som kursdeltagare får du praktiska och strategiska kunskaper om

 • Bedömningen av om fel i fastighet föreligger
 • När ansvarar inte säljaren
 • Hur du förbereder dig inför framställandet av ett krav
 • Hur du bemöter ett krav
 • Hur förbereder tvisten genom t.ex. insamling av bevisning
 • Vilka tidsfrister som är viktiga att beakta

Målgrupp

Advokater och jurister som företräder köpare eller säljare vid processer om fel i fastighet, eller jurist vid försäkringsbolag med så kallade dolda fel-försäkringar. Kursen är på en grundläggande nivå och passar därför bäst för dig som ännu inte arbetat så länge med tvister om fel i fastighet.

Syfte med utbildningen

När kursdagen är slut vet du hur du bedömer om ett fall har förutsättningar att drivas vidare, eller om utsikterna till framgång är dåliga och även vilka påföljder som kan bli aktuella om det föreligger ett fel i fastigheten. Kursen innehåller även en genomgång av hur du samlar in bevisning och vilka tidsfrister som måste beaktas.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

 • Inledning
 • Allmänt om fel i fastighet
 • Särskilt om dolda fel

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

 • Undersökningsplikten
 • Reklamation

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

 • Prisavdrag
 • Hävning
 • Utredning och insamling av bevisning

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

 • Kort om dolda fel försäkringar
 • Preskription och tidsfrister
 • Framställning av krav (köparsidan)
 • Bemötande av krav (säljarsidan)

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

08 Nov 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 08 Dec 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Magnus Strömqvist
Advokat
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Sebastian Törnqvist
Jurist
Läs mer