Juridiken inbegriper inte sällan flera andra aspekter än enbart den juridiska biten. Många gånger spelar företagsekonomi en stor roll även för de juridiska processerna, spörsmål och beslut. I dessa lägen är det av stor vikt att ha koll på det allra viktigaste, men vad är egentligen det viktigaste för en jurist?

I denna kurs om företagsekonomi kommer Peter Berg, auktoriserad redovisningskonsult, att leda dig igenom en rad olika områden inom ekonomi som är väsentliga för dig i din yrkesroll som jurist. Exempelvis behandlas hur du läser, förstår och tolkar en årsredovisning, hur bilden av en sådan påverkar bilden av ett företag och hur en koncernredovisning skiljer sig från en årsredovisning.

Kursen kommer att vara delvis inriktad mot förklaring och genomgång av externa redovisningsprinciper, bokslutsarbete samt även vara praktiskt tillämpningsinriktad i så måtto att det används erfarenhetsgrundade exempel för att illustrera vanligt förekommande situationer inom redovisning och finansiering.

Du får bland annat kunskap om

  • Redovisningsrätten – lagar och kompletterande normgivning för redovisningen.
  • Skatterätten – sambanden med redovisningsrätten, kopplade och frikopplade områden.
  • Personligt ansvar – redovisningen som underlag för uppföljning.
  • Finansiell företagsanalys – grunderna i räkenskapsanalysen med ekonomiska samband för avkastning, marginal och finansiell styrka.
  • Kassaflödesanalysen – viktiga skillnader mellan resultat och likviditet.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till bolagsjurister och advokater, men även till alla jurister som kommer i kontakt med företagsekonomi i allmänhet och de närliggande frågeställningarna. Särskilt viktig är kursen för jurister som arbetar med värdering och analys av företag.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 3 oktober kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 16
 Image of
Peter Berg
Redovisningsexpert
Läs mer