Juridiken inbegriper inte sällan flera andra aspekter än enbart den juridiska biten. Många gånger spelar ekonomi en stor roll för juridiska processer, spörsmål och beslut. I dessa lägen är det av stor vikt att ha koll på det allra viktigaste, men vad är egentligen det viktigaste för en jurist?

Livesändning – kurstillfället den 5 maj kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

I denna kurs kommer Peter Berg, auktoriserad redovisningskonsult, att leda dig igenom en rad olika områden inom ekonomi som är väsentliga för dig i din yrkesroll som jurist. Exempelvis behandlas hur du läser, förstår och tolkar en årsredovisning, hur bilden av en sådan påverkar bilden av ett företag och hur en koncernredovisning skiljer sig från en årsredovisning.

Kursen kommer att vara delvis inriktad mot förklaring och genomgång av externa redovisningsprinciper, bokslutsarbete samt även vara praktiskt tillämpningsinriktad i så måtto att det används erfarenhetsgrundade exempel för att illustrera vanligt förekommande situationer inom redovisning och finansiering.

Du får bland annat kunskap om:

 • Redovisningsrätten – lagar och kompletterande normgivning för redovisningen.
 • Skatterätten – sambanden med redovisningsrätten, kopplade och frikopplade områden.
 • Personligt ansvar – redovisningen som underlag för uppföljning.
 • Finansiell företagsanalys – grunderna i räkenskapsanalysen med ekonomiska samband för avkastning, marginal och finansiell styrka.
 • Kassaflödesanalysen – viktiga skillnader mellan resultat och likviditet.

Målgrupp:

Kursen riktar sig i första hand till bolagsjurister och advokater, men även till alla jurister som kommer i kontakt med företagsekonomiska frågeställningar. Särskilt viktig är kursen för jurister som arbetar med värdering och analys av företag.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.