Många involveras i företagsförvärv under sitt yrkesliv, oavsett om det är på köparsidan, säljarsidan, i målföretaget eller kanske som rådgivare eller finansiär. Företagsförvärv är en riskfylld process som aktualiserar ett brett spektrum av strategiska vägval, finansiell analys- och värderingsmodeller samt rättsliga bedömningar.

Det är viktigt att ha en praktisk men enkel vägkarta för att hantera alla delar i förvärvsprocessen så att projektet kan ledas på ett tydligt sätt, riskerna kan minimeras och prestationsförmågan hos företagen bibehålls.

Kursen behandlar återkommande praktiska frågor som: Varför köper företag andra företag? Vilka är riskerna? Hur värderas ett företag? Hur besiktigar man målföretag? Vilka överväganden är viktiga vid upplägget av affären? Vilka överenskommelser reglerar transaktionen? Hur planerar man sammanslagningen av affärsverksamheterna?

Efter utbildningen kommer du att ha förstärkt förmåga att arbeta med transaktionsprocesser, oavsett din roll eller projektfas. Företagsförvärv är ett lagarbete och för att leverera bra resultat bör alla aktörer ha förståelse för varandras uppgifter och ställning.

Dagen efter erbjuder vi fortsättningskursen Företagsförvärv – Fördjupning i transaktionsprocessens praktiska verktyg för dig som vill fördjupa sig ytterligare.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Strategi, mål och risker med företagsförvärv
  • Transaktionsprocessernas faser och verktyg
  • Sekretessavtal och avsiktsförklaring
  • Företagsvärderingens metoder
  • Due diligence och riskhantering
  • Strukturering och separation
  • Köpavtal vid företagsförvärv
  • Integrationsarbete

Målgrupp:

Kursen riktar sig till ekonomichefer, controller, affärsutvecklare, advokater och jurister och andra befattningshavare på mindre till större företag som kommer i kontakt med förvärvsprocessen, oavsett om de arbetar i köparföretag, säljarföretag eller målföretag.

Kursmaterial:

Specifikt för kursen framtagen digital kursdokumentation ingår i kursavgiften. Du behöver även boken Företagsförvärv , som inte ingår i kursavgiften. Denna kan beställas på Adlibris.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Strategiska vägval och företagsförvärv
Motiv, mål och risker
Transaktionsprocesser
Föravtal

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Företagsvärderingens metoder
Prissättning och prismekanismer

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Due diligence (företagsbesiktning) och implementering
Struktur och separation av målföretag
Köpavtal och förhandling, inledning

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Köpavtal och förhandling, fortsättning
Synergier och integrationsarbete

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 15 september kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Robert Sevenius
M&A strateg
Läs mer