Att skydda sina företagshemligheter har blivit enklare tack vare den nya lagen som trädde i kraft 1 juli 2018. Lagen innebär, i korta drag, att fler angrepp på företagshemligheter är otillåtna och kan förbjudas, samt att den som angriper en företagshemlighet kan bli skadeståndsskyldig i fler fall än tidigare – någonting som många arbetsgivare ser positivt på. I och med att företagshemligheter många gånger spelar en central roll i ett företags verksamhet är det en fördel att företaget aktivt skapar ett skydd för denna information. Men hur fungerar det i praktiken?

Under denna kursdag kommer Jenny Lundberg och Josephine Lindgren att gå igenom vilket skydd lagen om företagshemligheter ger och vad ni kan göra för att stärka det.

Företagshemligheter utgör en allt större del av företags värde. Kursens mål är att ge deltagarna grundläggande kunskap om hantering av företagshemligheter, både praktiskt och genom avtal.  Syftet med kursen är att kunna besvara frågorna om hur man säkerställer att anställda inte tar med sig företagshemligheter eller annan känslig information från tidigare arbetsgivare och hur de egna företagshemligheterna bäst skyddas. Vilka olika anställningsformer finns det egentligen och hur funkar de i praktiken? Hur bör de viktigaste bestämmelserna i anställningsavtalet formuleras och hur skyddad är en arbetsgivare av anställningsavtalet?

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad lagen om företagshemligheter innebär och hur man som arbetsgivare bäst skyddar sig mot angrepp
 • Hur man bäst säkerställer att anställda inte tar in andras företagshemligheter i verksamheten

Målgrupp:

Alla som jobbar med HR

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.