Johan Lagerbielke har framgångsrikt utbildat hundratals jurister i effektiv förhandlingsteknik. I en ny interaktiv tvådagars workshop hjälper Johan tillsammans med professor Christina Ramberg  jurister att utveckla sin förhandlingsteknik inom avtal och tvister.

DAG 1 – Förberedelse inför förhandling, pris- och problemlösandeförhandlingar samt förhandlingens psykologi och kommunikationen med motparten

Vi kommer under dagen att lära oss grunderna i pris- och problemlösande förhandlingar samt grundläggande kommunikation i samband med förhandlingar.

Under den första kursdagen kommer fokus att ligga på förberedelse inför förhandling. En allmän, enkel och mycket användbar modell för förberedelse till förhandling kommer att introduceras. Förberedelsemodellen kommer ursprungligen från Harvard Law School och har vidareutvecklats vid Handelshögskolan i Stockholm.

Under dagen så får du träna dig på att förbereda dig utifrån den allmänna förberedelsemodellen. Förhandlingssimuleringarna den första kursdagen kommer inte ha något juridiskt innehåll. Syftet med detta är att fokus skall ligga på själva förhandlingstekniken och inte på den juridiska analysen som annars lätt kan hamna i förgrunden.

DAG 2 – Kontraktsskrivning, förlikningsanalys och förlikningsförhandling.

Från ax till limpa eller från avtal till utförande och tvist. Deltagarna tränas i optimal avtalsskrivning genom att skriva avtal och välja mellan olika klausuler med utgångspunkt i en viss förhandlingssituation. Vi behandlar bl.a. force majeure och hardshipklausuler, vitesklausuler, transportklausuler, garantier, produktansvar, påföljdsfriskrivningar, lagvals- och forumklausuler. I anslutning till detta kommer deltagarna att få träna på att förlikningsförhandla med utgångspunkt i ett avtal som de själva förhandlat fram, därefter tillämpa avtalet och analysera tvistlösningssituationer.


Målgrupp:

Advokater och jurister som jobbar med avtal.

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Dag 2: Kursen avslutas