Kursen innehåller en genomgång av lagstiftningen och rättspraxis på området. Uppmärksamhet ägnas särskilt åt kraven i lagstiftningen för att förhandsbesked ska lämnas och för att undvika att ansökningar avvisas av Skatterättsnämnden eller upphävs och avvisas av Högsta förvaltningsdomstolen. Bindande förhandsbesked i skattefrågor är av stort intresse för att få klarhet i hur en framtida rättshandling kan bli bedömd av Skatteverket.

Livesändning – kurstillfället den 3 februari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Som deltagare får du kunskap om:

 • När och varför en ansökan om förhandsbesked i skattefrågor aktualiseras och hur förfarandet går till hos Skatterättsnämnden.
 • Kraven på en ansökan gås igenom med beaktande av Högsta förvaltningsdomstolens praxis i mål om förhandsbesked i skattefrågor.

Målgrupp:

Revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter, advokater, skatteansvariga på företag och i organisationer.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Genomgång av lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Fortsatt genomgång av lagstiftningen och en introduktion till ansökningsförfarandet

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis om vad som är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Högsta förvaltningsdomstolens praxis om hinder mot att pröva en ansökan om förhandsbesked

 • 16.00-

  Sammanfattande slutsatser förhandsbesked i skattefrågor.
  Kursen avslutas.