Många tvister handlar om försäkringsersättning. Grunden för talan varierar. Avtalet kan avse företagsförsäkring eller konsumentförsäkring. Det kan röra sig om skadeförsäkring eller personförsäkring.

Livesändning – kurstillfället den 17 maj 2022 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Den här kursen är helt inriktad på tvister om försäkringsersättning. Vi analyserar och konkretiserar hur ombudet praktiskt bör gå till väga när talan ska läggas upp. Men vissa speciella områden (t.ex. trafikförsäkring, patientförsäkring, läkemedelsförsäkring, återförsäkring och kollektiv försäkring) faller utanför ramen för kursen.

Ofta rör tvisterna skadeförsäkring, dvs. försäkring mot ekonomisk förlust genom sakskada eller ren förmögenhetsskada (inklusive ansvarsförsäkring). Skadeförsäkring behandlas i 2-9 kap. FAL. Här ligger kursens tyngdpunkt.

Vi fokuserar på de rättsregler och principer som tvisterna normalt handlar om. Frågan om försäkringsfall föreligger och frågan om en undantagsklausul i försäkringsavtalet är tillämplig, får stor uppmärksamhet. Detsamma gäller skadeberäkningen. Bevisbörda och beviskrav diskuteras.

Efter kursen ska deltagarna med större säkerhet kunna nå framgång med en talan om försäkringsersättning (alternativt med försvar mot en sådan talan).

Vi uppmärksammar relevanta rättsfall och säkerställer att deltagarna blir uppdaterade på den senaste rättsutvecklingen inom området.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vilka försäkringsfall som kan göras gällande
 • Hur du bevisar att ett sådant försäkringsfall föreligger
 • Vilka undantagsklausuler som ofta är aktuella
 • Vad som krävs för att etablera att en sådan undantagsklausul är tillämplig
 • Hur olika skador beräknas och presenteras
 • Kopplingen mellan försäkringsrätt och skadeståndsrätt
 • Rättegångskostnadsfrågor

Målgrupp:

Ombud som processar i tvister som rör försäkringsersättning.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.