Antalet konkurser och rekonstruktioner har ökat dramatiskt under året vilket gör att behovet av kvalificerad juridisk rådgivning är mycket stort. I denna e-kurs får du konkreta verktyg för just gränsöverskridande frågor i konkurser och rekonstruktioner, något som blir allt vanligare i och med att det blivit enklare för företag att bedriva handel med utländska parter.

Många bolag i rekonstruktion eller konkurs – såväl stora som små – har leverantörer och dotterbolag utomlands eller driver på annat sätt verksamhet utanför Sveriges gränser. På denna e-kurs går Kenneth Nilsson, idag konkursförvaltare och företagsrekonstruktör vid Ackordscentralen med över 25 års erfarenhet i insolvensrätt från advokatbyrå och myndighet, igenom de internationella verkningarna av konkurser och rekonstruktioner i en gränsöverskridande kontext.

När en konkurs eller företagsrekonstruktion beslutas för ett företag som har verksamhet i flera länder finns det ett antal bestämmelser som konkursförvaltare, rekonstruktörer eller rådgivare måste känna till och förhålla sig till.  Inom EU finns det en reglering genom EU:s insolvensförordning och de nordiska länderna, förutom Danmark som står utanför, har sedan länge en konvention om samarbete kring konkurser.

Denna utbildning ger dig som kursdeltagare kunskap om insolvensförordningens tillämplighet samt reglerna om lagval och verkställighet av domar enligt insolvensförordningen. På kursen kommer du också att få kunskap om det nordiska samarbetet. Slutligen kommer också situationen i förhållande till länder utanför EU och Norden behandlas översiktligt.

Som deltagare får du kunskap om

  • Insolvensförordningens tillämplighet.
  • Vilka regler som gäller i förhållande till borgenärer utomlands, tex vid återvinning och kvittning.
  • Skillnaderna mellan länder i och utanför EU, t ex vad som gäller för tillgångar i Norge och Danmark vid rekonstruktion.

Målgrupp

Jurister, advokater, revisorer samt andra som arbetar med insolvensrätt. Kursen är av intresse oavsett om man är förvaltare/rekonstruktör, representerar borgenärer eller ska planera en rekonstruktion eller konkurs.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i oktober 2020 och är tre timmar lång inklusive avslutande kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Kenneth Nilsson
Konkursförvaltare
Läs mer