Allt fler medborgare gifter sig och skaffar barn över nationsgränserna. Bryssel II-förordningen, hörnstenen i det rättsliga samarbetet på familjerättens område i EU, gäller i alla EU-länder förutom Danmark. Nu är en ny reviderad Bryssel II-förordning på ingång.

Livesändning – kurstillfället den 17 november kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

En internationell vårdnadstvist skiljer sig från en ”vanlig” nationell vårdnadstvist på så sätt att frågorna om var en talan om vårdnad om barnet kan väckas och om det går att verkställa en sådan talan för det fall barnet inte skulle befinna sig i domstolslandet tillkommer.

Till det kommer att det finns ett särskilt internationellt regelverk som syftar till att motverka olovliga bortföranden av barn i form av 1980 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen. Vi kommer under kursen att gå igenom det internationella regelverket i form av främst 1996 års Haagkonvention, 1980 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen. Den senare är föremål för revision och förändringarna förväntas vara spikade och kända vid tidpunkten för kursens genomförande.

Kursen är upplagd så att föreläsaren först ger en introduktion varefter kursdeltagarna först i grupp och därefter tillsammans med föreläsaren går igenom praktiska övningsexempel.

Som deltagare får du kunskap om:

 • En introduktion till det internationellt privaträttsliga regelverket och dess förhållande till bestämmelserna i föräldrabalken
 • En genomgång av de kommande ändringarna av EU:s Bryssel II-förordning
 • Var kan en talan om vårdnad om barn väckas?
 • Att ta sig själv rätt – lönar det sig eller finns det effektiva mekanismer för att återföra ett barn som olovligen bortförts till ett annat land? En genomgång av regelverket och senaste praxis från HD och EU-domstolen.
 • Vilka möjligheter finns det att vägra ett återförande av ett olovligen bortfört barn och vad händer sen? Vem får sista ordet?

Målgrupp:

Advokater, familjerättsjurister, domare

OBS! Tiderna är ungefärliga och de olika passen kan mycket väl komma att spilla över in i varandras tider. Det beror mycket på hur aktiva och frågvisa deltagarna är. Ju fler frågor och synpunkter desto bättre kurs!

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  En översikt av regelverket
  Bakgrund
  Bryssel II-förordningen
  1996 års Haagkonvention
  1980 års Haagkonvention

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.15 – 11.45

  Var kan jag väcka talan om vårdnad om barn?
  Sambandet med mål om äktenskapsskillnad
  Där barnet har hemvist - var har ett barn hemvist egentligen?
  Andra fall då en domstol kan bli behörig
  Först till kvarn – betydelsen av litispendens!

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 – 14.15

  Olovliga bortföranden
  Skillnaden mellan ett bortförandeärende och en vårdnadstvist
  Förutsättningarna för återförande
  Vilka vägransgrunder finns och när kan de användas?
  ”Sista ordet” för domstol i barnets ursprungliga hemvistland

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30 – 16.00

  Erkännande och verkställighet
  Gäller min dom på vårdnad?
  Hur viktig är den frågan? Vikten av att tänka strategiskt.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.