Praktisk arbetsmetod för processjuristens genomförande av civilrättsliga tvister – ett webbinar med fokus på det skriftliga framförandet av din klients historia och tvistens ”röda tråd”, samt hur din skriftliga talan i övrigt kan utformas.

Vid utförandet av arbetet som ombud/rådgivare till klienter involverade i tvister/processer – oavsett storlek, karaktär, rättslig ram osv. – finns ett antal riktlinjer som bör följas för att till största möjliga mån ge oss processjurister förutsättningarna för att göra ett högkvalitativt arbete.

Efterföljandet av dessa riktlinjer ökar chanserna för klienten att nå framgång med sin talan, och därmed också möjligheten för din huvudman nå ett så bra ekonomiskt nettoresultat av tvisten som möjligt.

Riktlinjerna för arbetet i tvister är

  • Noggrannhet
  • Tydlighet
  • Kreativitet
  • Öppenhet

I detta webbinar kommer fokus att ligga på Tydlighet, vilket i praktiken innebär att vi i vår dialog med

klient/motpart/domstol m.fl. ska ha ett och samma förhållningssätt: vi ska vara raka, ärliga, framföra vår sak på ett samlat och övertygande sätt, samt medverka till en god ton och anda i processen.

Webbinaret lyfter särskilt fram hur klientens skriftliga beskrivning och förklarande bakgrund till tvisten – tvisten s.k. ”röda tråd” – bör presenteras av processjuristen. Detta har inslag av ”storytelling”, dvs. en kärnfull och trovärdig historia som fångar läsarens uppmärksamhet och som besvarar varför en viss utgång av tvisten framstår som den mest riktiga (”rättvisa”).

I övrigt innehåller webbinariet tips och rekommendationer för hur ens skriftliga talan i övrigt kan struktureras och utformas för att presentera sin talan på ett sätt ökar chanserna för att domstolen ska lägga just din beskrivning av tvisten som grund för prövningen av tvistefrågorna.

Som deltagare får du kunskap om

  • Hur en beskrivande och övertygande bakgrund till den uppkomna tvisten kan läggas fram.
  • Hur den skriftliga delen av domstolsprocessen kan struktureras och utformas (t.ex. med hjälp av bilder, sammanställningar och andra hjälpmedel).
  • Vilken ton och språk som bör användas i skriftväxlingen för att lägga fram ens talan på ett s.k. ”sakligt partiskt” sätt.

Syfte med utbildningen:

Att få ökade kunskaper om hur processjurister bör och kan arbeta vid genomförandet av civilrättsliga tvister, och därmed också öka chanserna för ett framgångsrikt utfall av domstolsprocessen.

Omfattning

60 minuter inkl. frågestund.

Passet består av dels en presentation om ca 50 min, dels en avslutande frågestund om ca 10 min.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

Kostnadsfritt

Kurstillfällen

Stockholm

29 Mar 2023

Webbinarium

Platser finns

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Webbinariet kommer att livesändas den 29 mars klockan 12:00 – 13:00. Under webbinariet har du även möjlighet att ställa frågor till föreläsarna via chatt.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Axel Ryning
Advokat
Läs mer