Hållbarhet är ett stort och omfattande begrepp och förknippas ofta med CSR, (Social corporate responsibillity) – idén om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Denna kurs djupdyker i ett annat perspektiv av hållbarhet, nämligen hållbara organisationer utifrån medarbetarnas välmående och engagemang.

Förutom att vår värld mår allt sämre, mår även fler och fler människor i arbetslivet dåligt. Det vi under denna dag att fokusera på är hållbara organisationer, som säkrar hållbara ledare och medarbetare vilket i sin tur leder till hållbar ekonomisk utveckling och trygga kunder.

Nyligen genomfördes en av världens största arbetsplatsstudier i sitt slag, där drygt 7000 organistioner i 54 länder undersöktes. Den visade att det är graden av tillit inom organisationen som avgör medarbetarnas välmående och engagemang. Detta gäller alla organisationer oavsett nationell kultur, industri, storlek eller t.ex. ålder på medarbetarna.

En hållbar organisation är en organisation som ledare och medarbetare känner tillit till. Där framtiden känns trygg eftersom man vet att organisationen fattar hållbara, långsikiga beslut. Beslut som organisationen är lojal till och som alla förstår.

Arbetet med att skapa en hållbar organisation innefattar alla anställda. Ledarskapet är därför en avgörande förutsättning i detta arbete. Det krävs ledare som genom ett oherarkiskt, tillitsbaserat och ansvarsgivande ledarskap vet hur de säkrar hållbara medarbetare.

Vidare behöver hållbarhet i sig vara en del av företagets kultur och kulturen vara en del av företagets övergripande mål. Att satsa på hållbarhet kräver vilja, mod och faktiskt genomförande = Vilja, Våga, Välja.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad som kännetecknar en hållbar organisation
 • Förutsättningar för en hållbar organisation
 • Hur ett hållbarhetsarbete kan se ut
 • Vilka resultat en hållbar organisation kan ge

Målgrupp:

VD, LG, HR

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Fikapaus

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass III

 • 16.00-

  Kursen avslutas.