Välkommen till en kurs med Stefan Lindskog, HDs praxis under senare år när det gäller förmögenhetsrätten.

Livesändning – Kurstillfället den 17 november kommer att vara tillgängliga både på plats och via livesändning. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Rättsutvecklingen inom förmögenhetsrätten sker kontinuerligt och huvudsakligen genom praxis, så för att ständigt vara uppdaterad måste därför HD:s praxis bevakas. Denna kurs syftar till att dels orientera deltagarna genom HD:s praxis som kommit på förmögenhetsrättens område under senare år, men även tillhandahålla fördjupade analyser rörande vissa viktigare frågor som dessa skapat.

Som kursdeltagare kommer du att få en genomgång av HD:s praxis under senare åren och då inom följande områden:

 • Obligationsrätt innefattande bl.a. avtalstolkning och olika fordringsrättsliga frågor (condictio indebiti, solidaransvar m.m.)
 • Sakrätt innefattande bl.a. verkan av mot tredje man överlåtelseförbud och andra avtalsvillkor
 • Skadeståndsrätt infattande bl.a. culpabedömningar, rätt till ideell ersättning för rättighetskränkningar samt skadeberäkningsfrågor

Målgrupp:

Praktiserande advokater och andra jurister som behöver hålla sig a jour med rättsutvecklingen inom förmögenhetsrätten.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.