Genom kursen får deltagaren kunskaper om den arbetsrättsliga metoden, dvs hur kollektivavtalen förhåller sig till de arbetsrättsliga lagarna. Kursen besvarar även frågan vilka centrala kollektivavtal som finns inom kommuner och regioner och hur de olika kollektivavtalen förhåller sig till varandra. I kursen får deltagaren även en inblick i hur det centrala kollektivavtalet om samverkan är uppbyggt och hur det bland annat förhåller sig till medbestämmandelagen (MBL).

Som deltagare får du kunskap om: 

  • Den arbetsrättsliga metoden – dvs hur kollektivavtalen förhåller sig till den arbetsrättsliga lagstiftningen
  • Vilka kollektivavtal har vi inom kommuner och regioner
  • Uppbyggnad och konstruktion av kollektivavtalen
  • Hur det centrala kollektivavtalet om samverkan förhåller sig till MBL

Syfte/mål med utbildningen:

Syftet med utbildningen är att deltagaren ska förstå den arbetsrättsliga metoden samt kunskaper om vilka kollektivavtal som finns inom kommuner och regioner och förståelse för hur kollektivavtalen förhåller sig till varandra.

Övrigt:

Kursdeltagaren får ta del av det föreläsningsunderlag i form av powerpointbilder som föredragshållaren använder. Alla deltagare är välkomna att ställa frågor under hela presentationen.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som jobbar som HR inom offentlig sektor. Den riktar sig både till HR-chefer och HR-konsulter.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Kollekavtalens förhållande till de arbetsrättsliga lagarna
Fokus på den arbetsrättsliga metoden utifrån den svenska modellen.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Hur är ett centralt kollektivavtal uppbyggt?
Vilka delar består ett centralt kollektivavtal av?

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Centrala kollektivavtal inom kommuner och regioner.
Genomgång av vilka centrala kollektivavtal som finns samt hur de förhåller sig till varandra.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Samverkan och MBL
Hur samverkansavtalen förhåller sig till MBL

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

4.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

05 Mar 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 05 Apr 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Hans-Henrik Helldahl
Arbetsrättsjurist - Stadskontoret, Malmö
Läs mer