Hyresrätten till lokal – avtal och uppsägning, ger dig väsentlig kunskap om lokalhyresavtalets viktigaste avtal och hur dessa sägs upp.

Livesändning – kurstillfället den 10 februari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen behandlar lokalhyresavtalet och fokus kommer att ligga vid att gå igenom det nyligen framtagna formuläret 12.B3 med de grundläggande hyresrättsliga bestämmelser som man måste beakta vid ingående av hyresavtal för lokal. Vidare kommer man att gå igenom de särskilda klausuler som kan användas i olika situationer (avstående från besittningsskydd, säkerhet, ägarklausuler, ansvarsreglering m.m.).

Dessutom kommer man under kursen att gå igenom hur uppsägningar vid hyresavtal för lokal ska ske och vilka risker som finns med dessa ur skadeståndssynpunkt m.m. och då med stöd i den rättspraxis som tillkommit på området under de senare åren.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vilka avtal som bör skrivas och vad kan man avtala?
 • Hur man bör skriva, men även tolka, hyresavtal för lokal, Fastighetsägarna Sveriges formulär (12B.3)
 • Särskilda klausuler av vikt i ett hyresavtal för lokaler (borgen, besittningsskydd/avståendeavtal m.m.)
 • Uppsägning av hyresavtal för lokal, hur skall de ske?

 

Målgrupp:

Fastighetsägare, fastighetsförvaltare och uthyrare som arbetar med kommersiella lokaler, advokater, jurister som arbetar med detsamma.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.