Hyresrätten till lokal – avtal och uppsägning, ger dig väsentlig kunskap om lokalhyresavtalets viktigaste avtal och hur dessa sägs upp.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,58 av 5,0 ⭐


Kursen behandlar lokalhyresavtalet och fokus kommer att ligga vid att gå igenom det senast framtagna formuläret 12.B3 med de grundläggande hyresrättsliga bestämmelser som man måste beakta vid ingående av hyresavtal för lokal. Vidare kommer man att gå igenom de särskilda klausuler som kan användas i olika situationer (avstående från besittningsskydd, säkerhet, ägarklausuler, ansvarsreglering m.m.).

Dessutom kommer man under kursen att gå igenom hur uppsägningar vid hyresavtal för lokal ska ske och vilka risker som finns med dessa ur skadeståndssynpunkt m.m. och då med stöd i den rättspraxis som tillkommit på området under de senare åren.

Som deltagare får du kunskap om

 • Vilka avtal som bör skrivas och vad kan man avtala?
 • Hur man bör skriva, men även tolka, hyresavtal för lokal, Fastighetsägarna Sveriges formulär (12B.3)
 • Särskilda klausuler av vikt i ett hyresavtal för lokaler (borgen, besittningsskydd/avståendeavtal m.m.)
 • Uppsägning av hyresavtal för lokal, hur skall de ske?

Klicka på ”Visa kursprogram” nedan för att se kursdagens innehåll i detalj.

Målgrupp

Fastighetsägare, fastighetsförvaltare och uthyrare som arbetar med kommersiella lokaler, advokater, jurister som arbetar med detsamma.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Nedan listas de punkter som behandlas under dagen. Den ordning i vilken de behandlas kan dock komma att ändras.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

 • Tvingande lag; vad kan man avtala?
 • Tillåten användning
 • Lokalens skick, underhållsansvar och ansvar för skada
 • Hyresvärdens felansvar; påföljder

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

 • Hyresgästens uppsägning

–   för avflyttning

–   för ändring av villkoren; hyresgästens bundenhet

 • Hyresvärdens uppsägning

–   bundenhet från avtalssynpunkt

–   bundenhet från skadeståndssynpunkt

 • Vad händer i hyresnämnden; taktiska frågor

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

 • Uppskovsprövning
 • Konkursboets ansvar för hyra
 • Avstående från indirekt besittningsskydd

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

 • Överlåtelse; förfrågan, svar och tillstånd
 • Skadestånd vid obefogad förlängningsvägran
 • Skadeståndets beräkning vid flyttning eller nedläggning av rörelsen

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 24 april kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Tomas Underskog
Advokat
Läs mer