Immaterialrättsintrång

Välkommen till en kurs som behandlar flera omtvistade frågor gällande immaterialrättsintrång. Felaktigt nyttjande av immateriella rättigheter, utifrån skyddsomfång och kontraktsrättsliga avgränsningar av skyddsobjekten som tillgängliga sanktioner prövas. Dessutom kommer kursen att titta till skadestånds- och ersättningsproblematiken, liksom spörsmål om gärningsmannaskap och medverkan.


Till dig som är patentombud: denna kurs är godkänd enligt Patentombudsnämnden och ger 5,5 timmar utbildningstimmar.


Vid behandlingen av immaterialrättsintrång läggs tonvikten på upphovsrätten och känneteckensrätten, med vissa inblickar också i andra typer av immateriella rättigheter. Prövningen söker anlägga såväl nyttjarperspektiv som rättsinnehavares perspektiv på intrångssituationer.

I huvudsak uppmärksammas följande sex problemområden

  • Skärpta straffskalor, effekter av Sanktionsdirektivet och domspraxis mm
  • Vad är ett otillåtet förfogande? Tillgängliggörande, spridning, användning och lagring på en föränderlig marknad
  • Interimistiskt förbud och informationsföreläggande; särskilt om plattformarnas ansvar
  • Medverkan; fokus på tekniktillhandahållare och annonsörer i nätmiljön
  • Ansvarsförhållanden efter DSM-direktivets genomförande i svensk rätt
  • Skälig ersättning eller skadestånd; beräkningsmodeller och bevisskyldighet, samt EU-kommissionens förslag till direktiv om skadeståndsansvar gällande AI

Självklart kommer vi centralt under kursens gång att behandla aktuell domstolspraxis och praktiska tillämpningar.

Kursen kommer att ledas av Jan Rosén. Jan är professor i civilrätt vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Han är även ordförande i Svenska Föreningen för Upphovsrätt, SFU och Vice President i Association Litteraire et Artistique International, ALAI.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister, bolags- och organisationsjurister som handlägger frågor om intrång i eller otillåtet eller felaktigt nyttjande av immateriella rättigheter.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

18 Apr 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
Lokal meddelas

Platser finns

On Demand
T.o.m. 18 Maj 2023

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 18 april kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Jan Rosén
Professor
Läs mer