Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till en ny praktisk kurs i informationssäkerhet – juridik och compliance. Föreläsare är advokat Agne Lindberg, en av Sverige ledande experter inom IT-rätt.

Informationssäkerhet är idag på ledningsbord i alla verksamheter. Beroendet av IT och information ökar samtidigt som hoten ökar. Vi läser dagligen om olika IT-attacker. Detta föranleder också en mängd lagstiftningsinitiativ och det finns redan en mängd regelverk som avser informationssäkerhet, ofta EU-baserade. Vidare är ytterligare lagstiftning på gång.

Kursen kommer att ge en insyn över det regelverk som finns, bland annat den nya NIS-lagen som förväntas träda ikraft 2024 och som reglerar säkerhet för IT-system och nätverk. Men även GDPR, säkerhetsskydd och regler kring säkra it lösningar, t ex cybersäkerhetsförordningen samt AI-förordningen kommer att gås igenom vad avser informationssäkerhet.

Kursen kommer även att beröra vissa bransschspecifika krav – t ex DORA för den finansiella sektorn. Därutöver ger kursen en praktisk inblick i hur man bör arbeta informationssäkerhet som en del av internkontroll och hur man hanterar informationssäkerhet gentemot sina leverantörer – s k supply chain.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

  • Information om den rättsliga kartan – bl a NIS 2, GDPR, cybersäkerhetsförordningen, AI-förordningen och annan lagstiftning som reglerar informationssäkerhet
  • Praktiska råd hur man tar fram och implementerar policies för IT och informationssäkerhet. Exempel på konkreta formuleringar.
  • Hur arbetar man praktiskt med informationssäkerhet. Vilka standardiserade processer och möjligheter till certifieringar finns?
  • Hur hanteras informationssäkerhet i IT-avtal – säkerställande av ”supply chain”. Tips på hur en genomgång av avtal ska göras.

Syfte:

Som deltagare får man en insyn och överblick över de regelverk som är tillämpliga på informationssäkerhet och hur det påverkar din verksamhet. Kursen ger också en insyn i det praktiska arbetet med informationssäkerhet och hur man arbetar med intern kontroll och leverantörskontroll avseende informationssäkerhet

Målgrupp:

Bolagsjurister, IT-personal, VD, styrelseledamöter, advokater och andra som arbetar med compliance eller informations- och cybersäkerhet.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I: Säkerhetsjuridik – den rättsliga kartan.

  • Skydd för informationstillgångar – GDPR, hälsodata, immaterialrätt m m
  • Skydd för infrastruktur och system – NIS 2, Dora
  • Skydd för landets säkerhet – Säkerhetsskyddslagen
  • Regler kring säkra produkter och system – Cybersäkerhetsförorordningen, Cyberresilance Act
  • Vad står runt hörnet – exempelvis AI-förordningen

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II: Den rättsliga kartan, forts. Praktiskt arbete med Informationssäkerhet

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III: Arbete med intern kontroll, policies och instruktioner

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV: Informationssäkerhet i IT-avtalet – ”supply chain”

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

25 Sep 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 25 Okt 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 5
 Image of
Agne Lindberg
Advokat
Läs mer