Denna kurs är specifikt framtagen för dig som logistiker och inköpare och som i det dagliga arbetet kommer i kontakt med juridiska frågor eller problem.

Kursen kommer att innehålla en genomgång av de regler kring avtal och köp, både svenska och internationella, som är tillämpliga samt även de regler som omgärdar logistiken. Detta är en kurs som riktar sig till inköpare och logistiker som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med lagarna och förordningarna och som vill få en ökad förståelse för reglerna och hur de påverkar varandra. Under kursen kommer även praktiska fall att diskuteras.

Som deltagare får du kunskap om

  • De lagar som styr inköp av varor
  • De lagar och avtal som ligger till grund för logistikuppdraget
  • Gränssnitt mellan de olika parternas ansvar
  • Ansvar och försäkringar som är aktuella vid handel

Målgrupp

Den här kursen riktar sig främst till inköpare och logistiker som önskar få en genomgång i reglerna kring köp och logistik. Passar även ekonomichefer, ekonomer, controller och jurister som behöver kunskap inom ämnet.

Nivå

Praktisk erfarenhet av inköp av varor och/eller logistiker som önskar en förståelse för hur rättsregler kring logistiken inverkar på sina kunder.

Syfte med utbildningen

Den här kursen ger en övergripande bild av hur regelverket kring inköp och logistik ser ut. Deltagarna får en genomgång av centrala delar av inköp- och logistikrätt såsom säljarens och köparens ansvar vid köp av varor, riskövergångar, logistikerns ansvar för omhändertagna varor och andra tjänster.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Avtalsprinciper kring inköp

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Regler kring köp, både svenska och internationella. Incotems 2020

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Ansvaret för varan ur ett transporträttsligt perspektiv

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Logistikerns ansvar för sina tjänster

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Livesändning – kurstillfället den 10 oktober kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Göran Stöth
Jurist
Läs mer