Kursen presenterar centrala delarna i regelverket om insiderbrotten och ger konkret vägledning till hur det ska tolkas och hur man praktisk bör hantera insiderinformation. Även sociala mediers inverkan på  marknadsmissbruksbrotten behandlas.

Livesändning – kurstillfället den 21 maj kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Som deltagare får du kunskap om:

 • Förbuden mot att handla, röja och rekommendera att handla på insiderinformation.
 • Innebörden av insiderinformation och hur man bör resonera för att bedöma om en händelse eller omständighet är insiderinformation.
 • När man som insider får handla.
 • Hur man praktiskt kan skydda sin insiderinformation.
 • Aktiemarknadens infrastruktur – marknadens syfte, dess aktörer och roller samt vilken funktion information spelar för börshandeln (övergripande).
 • Sociala mediers inverkan på insiderbrott och marknadsmanipulation.

Målgrupp:

Anställda i noterade bolag, i den finansiella sektorn eller i andra miljöer där insiderinformation förekommer, liksom rådgivare till dessa samt andra som behöver ha god kännedom om reglerna runt insiderinformation, t ex jurister och compliance på marknaden och inom myndigheter. Även jurister som arbetar med finansmarknadsrätt och börsrätt har intresse av denna kurs.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.15

  Aktiemarknadens aktörer och introduktion till reglerna om insiderbrott

  Översiktlig presentation av lagreglerna om insiderbrott och börsernas noteringsavtal samt av noterade bolags, investerares, mäklares och marknadsplatsers roller och skyldigheter.

 • 10.30 – 11:45

  Innebörden av insiderinformation

  Genomgång av rekvisiten om att informationen är av ”specifik natur” och sannolikt skulle medföra ”väsentlig prispåverkan”. Exempel på olika typer av insiderinformation.

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset

 • 12.45 – 14.15

  Innebörden av insiderinformation samt marknadsmissbruksbrott och sociala medier

  Genomgång av rekvisitet om att informationen är ”offentliggjord”. Redogörelse för praxis beträffande nyttjandet av sociala medier vid insiderbrott och marknadsmanipulation.

 • 14.30 – 16.00

  Loggböcker, uppskjutet offentliggörande och skyddet av insiderinformation

  Genomgång av reglerna kring loggböcker och uppskjutet offentliggörande samt tips om hur insiderinformationen kan skyddas.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.