Kursen kommer att gå igenom ett arvskifte i dess delar från arvsplanering och upprättande av testamenten till bouppteckning, kvarlåtenskapsförvaltning och arvskifte. Inriktningen är på de särskilda frågor som uppstår när det finns en anknytning till ett eller flera andra länder.

Livesändning – kurstillfället den 26 augusti kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Vi kommer under kursen att gå igenom vilka frågor man måste tänka på när man upprättar ett testamente (eller annan rättshandling för dödsfalls skull) och det finns krav på att det ska gälla i flera länder samt vilka möjligheter som den internationella anknytningen kan skapa. Kan man komma undan regler om laglott genom att välja ett annat lands lag?

Vi kommer också att behandla frågor om hur bouppteckning och kvarlåtenskapsförvaltning ska ske i fall med internationell anknytning. I vilken utsträckning är vi behjälpta av det europeiska arvsintyg som skapats genom EU:s arvsförordning? Hur gör man en bouppteckning om utländsk lag är tillämplig på arvet och kommer Skatteverket att registrera den? Hur hanterar man den omständigheten att det finns tillgångar i flera länder? Vilken betydelse har det om det är EU-länder eller inte? Vad gäller i Storbritannien efter Brexit?

När det slutligen kommer till att skifta arvet är naturligtvis frågan enligt vilket lands lag detta ska ske och vilken betydelse lagvalet har. Ser arvsrätten mycket annorlunda ut i andra länder? (Spoiler alert: ja, särskilt vad gäller efterlevande makes rätt och laglottsskyddet.) Om det uppstår tvist, vid vilket lands domstolar ska den slitas? I vilken utsträckning gäller utländska avgöranden i Sverige? Kan man ”forumshoppa”?

Som deltagare får du kunskap om:

 • Arvsplanering i internationella situationer.
 • All rättspraxis från EU-domstolen avseende EU:s arvsförordning.
 • Hur ska jag agera som boutredningsman om det finns tillgångar i flera länder?

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som är advokat, jurist, domstolsjurist samt till dig som i övrigt kommer i kontakt med familje- och arvsrätt i ditt dagliga arbete.

Nivå:

Grundläggande kunskaper i svensk arvsrätt underlättar förståelsen.

Syfte med utbildningen:

En överblick och introduktion till det regelverk som gäller för arv och testamente i internationella situationer och en uppdatering avseende senare rättspraxis. Efter genomgången kurs ska du kunna upprätta ett testamente som du vet gäller inte bara i Sverige.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.