Kursen kommer att gå igenom ett arvskifte i dess delar från arvsplanering och upprättande av testamenten till bouppteckning, kvarlåtenskapsförvaltning och arvskifte. Inriktningen är på de särskilda frågor som uppstår när det finns en anknytning till ett eller flera andra länder.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4.66 av 5.0 ⭐


Under kursen går professor Michael Hellner igenom vilka frågor man måste tänka på när man upprättar ett testamente (eller annan rättshandling för dödsfalls skull) och det finns krav på att det ska gälla i flera länder samt vilka möjligheter som den internationella anknytningen kan skapa. Kan man komma undan regler om laglott genom att välja ett annat lands lag?

Vi kommer också att behandla frågor om hur bouppteckning och kvarlåtenskapsförvaltning ska ske i fall med internationell anknytning. I vilken utsträckning är vi behjälpta av det europeiska arvsintyg som skapats genom EU:s arvsförordning? Hur gör man en bouppteckning om utländsk lag är tillämplig på arvet och kommer Skatteverket att registrera den? Hur hanterar man den omständigheten att det finns tillgångar i flera länder? Vilken betydelse har det om det är EU-länder eller inte? Vad gäller i Storbritannien efter Brexit?

När det slutligen kommer till att skifta arvet är naturligtvis frågan enligt vilket lands lag detta ska ske och vilken betydelse lagvalet har. Ser arvsrätten mycket annorlunda ut i andra länder? (Spoiler alert: ja, särskilt vad gäller efterlevande makes rätt och laglottsskyddet.) Om det uppstår tvist, vid vilket lands domstolar ska den slitas? I vilken utsträckning gäller utländska avgöranden i Sverige? Kan man ”forumshoppa”?

Som deltagare får du kunskap om

  • Arvsplanering i internationella situationer.
  • All rättspraxis från EU-domstolen avseende EU:s arvsförordning.
  • Hur ska jag agera som boutredningsman om det finns tillgångar i flera länder?

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är advokat, jurist, domstolsjurist samt till dig som i övrigt kommer i kontakt med familje- och arvsrätt i ditt dagliga arbete.

Nivå

Grundläggande kunskaper i svensk arvsrätt underlättar förståelsen.

Syfte med utbildningen

En överblick och introduktion till det regelverk som gäller för arv och testamente i internationella situationer och en uppdatering avseende senare rättspraxis. Efter genomgången kurs ska du kunna upprätta ett testamente som du vet gäller inte bara i Sverige.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

20 Sep 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 20 Okt 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Michael Hellner
Professor
Läs mer