Uppdraget som ombud/rådgivare/bodelningsförrättare/boutredningsman ställer stora krav på Dig som jurist. Det är inte bara de många gånger svåra juridiska frågorna som Du skall komma att hantera och ge råd om, utan många gånger uppstår svåra hanteringsfrågor av skilda slag. Svårigheterna har också ökat genom förekomsten av de allt fler internationella regleringarna och de alltmer vanligt förekommande skilsmässorna med internationella inslag.

Denna kurs kommer att inledas med en översikt av gällande svenska internationella bestämmelser på området samt om Sveriges överenskommelser med andra länder, för att vi sedan går över till att fördjupa oss i främst nu gällande EU-bestämmelser.

Vi kommer förstås också att titta på aktuella regleringar rörande bodelningar vid dödsfall och även hur och i vad mån frågor om underhåll kan uppkomma.

Som deltagare får du kunskap om

  • De två EU-förordningarna om makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållanden
  • Nya lagen om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer
  • Gränsdragningen mellan arv och bodelning mot bakgrund av aktuell praxis från EU-domstolen
  • Gällande regler för giltighet av äktenskapsförord – svenskt och internationellt
  • När kan en svensk bodelningsförrättare utses?
  • Frågan om tillämplig lag.

Målgrupp

Advokater, familjerättsjurister och domare.

Nivå/förkunskaper

Det är bra om deltagarna har viss förkunskap i ämnet.

Syfte med utbildningen

Målsättningen med kursen är att ge dig en fördjupad kunskap om det internationella regelverket rörande internationella bodelningar, så att du kan med ökat självförtroende kan ge din klient råd i såväl förebyggande syfte (äktenskapsförord/lagval/testamentesskrivning), som vid upplösning av ett äktenskap/eller vid dödsfall, alternativt i din roll som bodelningsförrättare/boutredningsman eller domare.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
• En översikt av gällande svenska internationella bestämmelser.
• En översikt av Sveriges överenskommelser med andra länder.
• Internationella bestämmelser och äktenskapsskillnader
• En översikt om EU-bestämmelsern

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
En översikt av EU-förordningarna om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden och nya LIMF
• Bakgrund
• Det nya regelverkets uppbyggnad

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Att skriva äktenskapsförord och andra familjeförmögenhetsrättsliga avtal
• formkrav
• Materiell giltighet – vad kan man skriva?
• Avtal om behörig domstol?
• Lagvalsavtal – vad kan man välja
• Vad gäller om man inget avtalats i förväg?
• Var kan en tvist om bodelning slitas?
• Spelar det någon roll om bodelning ska göras p.g.a. äktenskapsskillnad eller dödsfall?
• De aktuella lagvalsreglerna – övergången från föränderlighets- till oföränderlighetsprincipen
• vad gäller gamla och nya äktenskap?
• Vad gäller i förhållande till tredje land (länder som är anslutna sig till förordningarna)
• kort om verkställighetsfrågor.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Forts. pass III

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Livesändning – kurstillfället den 1 september kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Fredric Renström
Advokat
Läs mer