De svenska och internationella ramverken

Skatteverkets kontrollmöjligheter

Rapporteringsskyldigheter

Transfer pricing eller internprissättning syftar på att allokera inkomster inom multinationella koncerner, så att varje koncernbolag betalar rätt skatt i rätt land. Enligt internprissättningsreglerna ska alla transferpriser mellan närstående företag som hör hemma i olika länder vara marknadsmässiga.

Kursen går igenom grunderna för internprissättning och principerna för detta, när det aktualiseras samt de olika regelverken, såväl de svenska som de internationella. Även de praktiska aspekterna av internprissättning kommer att beröras, exempelvis hur du analyserar transaktioner utifrån funktioner, risker och tillgångar.

Som deltagare erhåller du fördjupade kunskaper av internprissättning samt i hur man gör en korrekt företagsekonomisk bedömning av transaktioner mellan närstående företag och skapa en tillförlitlig dokumentation enligt svensk lag som kan visas upp när Skatteverket så kräver det.

Som kursdeltagare får du praktiska och strategiska kunskaper om:

  • Vad internprissättning är och varför detta är något som du måste förhålla dig till i ditt dagliga arbete
  • De svenska och internationella ramverken som finns på internprissättningsområdet och vad de innebär
  • Funktions- och jämförbarhetsanalyser
  • Skatteverkets kontrollmöjligheter och uppfattning i frågan om internprissättning
  • Rapporteringsskyldigheter, såsom internprissättningsdokumentation och Country-by-Country Reporting (CbCR)

Målgrupp:

Kursen riktar sig till skatt- och/eller ekonomiansvariga, revisorer, redovisningskonsulter, controllers samt andra vars arbete delvis berör/eller kommer beröra internprissättning

Nivå/förkunskaper:

Grundläggande skatterätt, helst även internationell beskattning. Grundläggande kunskaper i ekonomi/redovisning är fördelaktigt.

Syfte/mål med utbildningen:

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskaper om internprissättning samt vilka olika analyser som finns samt de svenska och internationella krav som företagen har att rätta sig efter. Under kursdagen kommer du även ha möjlighet att praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaperna i form av ett case.

08.30 – 09.00

Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15

Pass I

Vad är internprissättning och varför är det så viktigt? Olika rättsakter och deras betydelse.

10.15 – 10.30

Fikapaus

10.30 – 11.45

Pass II

Olika typer av transaktioner samt funktions- och jämförbarhetsanalyser.

11.45 – 12.45

Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15

Pass III

Dokumentation av internpriser, CBCR, och skatterevisioner

14.15 – 14:30

Fikapaus

14.30 – 16:00

Pass IV

Case-study, utbyte av erfarenheter och den framtida utvecklingen.

16.00–

Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

04 Sep 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 04 Sep 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Jérôme Monsenego
Professor i internationell skatterätt
Läs mer