Välkommen till en e-kurs om speljuridik som ger dig en övergripande bild av vad det juridiska regelverket kring spel innebär med särskilt fokus på marknadsföring av spel.

Sedan omregleringen av spelmarknaden har ett stort antal aktörer sökt och fått licens att verka på den svenska marknaden. Licenssystemet uppställer höga krav på aktörerna samtidigt som lagstiftningen är i ständig förändring med ökade krav på konsumentskydd. För att navigera på området eller ge rådgivning till klienter verksamma på den svenska spelmarknaden krävs förståelse för det juridiska regelverket.

Ett av syftena med den nya spellagen var att åstadkomma ett starkare konsumentskydd som framförallt stävjar spelmissbruk. Aktörerna har en långtgående omsorgsplikt gentemot spelarna och det ställs bl.a. krav på att spelbolagens marknadsföring ska vara måttfull.

Den 1 januari 2023 trädde lagändringar i kraft som bland annat innebär tillstånd för selprogramvara, ett förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat reklamförbud för olicensierat spel.

Som deltagare får du kunskap om

 • Översiktliga krav på licensinnehavare
 • Innebörden av omsorgsplikten
 • Kravet på måttfull marknadsföring av spel
 • Konsekvenser av att inte följa lagstiftningen
 • Senaste lagförslagen och praxis

Syfte med utbildningen

Utbildningen ger en översiktlig förståelse för regelverket kring spel men även en uppdatering med genomgång av senaste lagförslagen och praxis.

Målgrupp

Jurister, advokater och personer verksamma inom spelbranschen som vill få en grundläggande förståelse för det juridiska regelverket.

Längd

Två timmar inkl kontrollfrågor.

Agenda och upplägg

 • Introduktion till spelregleringen
 • Att ansöka om licens – Krav på licensinnehavare
 • Olika spel – olika regler?
 • Spelansvar och utformning av spel
 • Marknadsföring av spel – hur sker den juridiska bedömningen?
 • För kursen relevanta ändringar i spellagen som trädde i kraft den 1 januari 2023

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen spelades in i januari 2023 och är 2 timmar och 15 minuter lång inklusive avslutande kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Sandra Hanson
Advokat
Läs mer