Betydelsen av IPR vid företagsförvärv har ökat i mycket hög takt de senaste åren och många transaktioner inom en rad branscher såsom Tech, Fintech, Life Sciences m.m. förväntas även framgent bli synnerligen IPR-tunga.

Kursen är godkänd av Patentombudsnämnden som strukurerad professionell vidareutbildning och ger 5,5 utbildningstimmar.

Kursen avser att ge en översiktlig bild av de viktigaste aspekterna hänförliga till de olika immateriella rättigheterna som bör beaktas i samband med bl.a. DD-processer. Under kursen kommer vi att särskilt behandla de viktigaste skyddsformerna såsom patent, varumärken och upphovsrätt/design samt de enskilda förutsättningarna härför. Även företagshemligheter – som är på många sätt utgör en skyddsform som nära anknyter till immaterialrätten och som kommit att bli alltmer viktig för näringslivet – kommer att avhandlas.

Kursen kommer att för varje skyddsform – med hjälp av praktiska exempel – belysa vad både köp-och säljsidan bör ha i åtanke i samband med en transaktion och även särskilt beröra vanliga fallgropar som transaktionsjurister ofta kan behöva vara extra uppmärksamma på. Vidare kommer vi även beröra köp- och sakrättsliga aspekter hänförliga till immateriella rättigheter.

Som deltagare får du kunskap om

  • Insikt i de olika skyddsformerna och faktorer att beakta vid överlåtelse m.m. i samband med företagsförvärv
  • Översiktlig genomgång av värdering, licensiering, pantsättning av IPR och effekterna därav vid förvärv
  • IPR-tvister och hur dessa ska beaktas vid en DD-process
  • Företagshemligheter vid företagsförvärv

Målgrupp

Advokater vid affärsjuridiska byråer verksamma inom M&A, allmän affärsjuridik och immaterialrätt. Bolagsjurister, patent- och varumärkesbyråer samt patentombud.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 16 oktober kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Christopher Tehrani
Advokat
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Sanna Wolk
Special advisor
Läs mer