Det svenska kapitalskyddssystemet består av två delar: bestämmelser om ett lägsta aktiekapital och en tillskottsplikt vid bolagsbildning och emissioner samt det så kallade läckageskyddet.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4.37 av 5.0 ⭐


Läckageskyddet består främst av bestämmelserna om värdeöverföringar i 17-20 kap. aktiebolagslagen respektive det så kallade kapitalbristregelverket i 25 kap. 13-20 a §§ aktiebolagslagen. Dessa bestämmelser vållar en hel del teoretiskt och praktiskt intressanta frågeställningar och tillämpningsproblem inte minst i samband med olika typer av affärstransaktioner. Då sanktionerna vid regelöverträdelser är mycket kännbara är det av stor vikt för praktiskt verksamma jurister och revisorer samt för företagsledare att känna till innebörden av reglerna och de tillämpningsproblem och tolkningssvårigheter som finns.

Kursen inleds med en kort genomgång av bestämmelserna om tillskottsplikten i samband med bolagsbildning och vid nyemissioner. Därefter behandlas bestämmelserna i 17 och 18 kap. aktiebolagslagen om värdeöverföringar och vinstutdelning ingående. Fokus ligger på de frågor som bereder särskilda svårigheter såsom förtäckta värdeöverföringar, inkl. frågan om eventuellt subjektivt rekvisit, försvarlighetsprövningen i 17 kap. 3 § andra stycket aktiebolagslagen, bestämmelsernas dispositivitet, förhållandet till aktieägarskyddsreglerna, förskottsutdelning och efterutdelning, återbäringsplikten och bristtäckningsansvaret. Härefter behandlas övriga värdeöverföringar kort, dvs. minskning av aktiekapitalet och återköp av egna aktier. Det avslutande passet ägnas åt kapitalbristregelverket, inklusive det personliga ansvaret för styrelseledamöter. Vidare behandlas kort frågan om ansvarsgenombrott och skadeståndsansvar.

Under kursen får du således kunskap om bl.a.:

  • Viktiga regler rörande tillskottskapitalet
  • Vilka transaktioner som kan utgöra värdeöverföringar (försäljning av egendom, koncernbidrag, upptagande av lån, eftergift av skulder och utbetalning av höga arvoden etc.), inkl. frågan om eventuellt subjektivt rekvisit
  • Förskottsutdelning och efterutdelning samt koncernbidrag
  • Den så kallade laglighetsprövningen av en värdeöverföring
  • Vilka personer som träffas av återbärings- och bristtäckningsansvaret och vad som gäller ifråga om ond tro
  • Handlingsplikten för styrelseledamöter vid kapitalbrist enligt 25 kap 13 § aktiebolagslagen
  • Ansvarsprövningen enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen
  • Tidpunkten för ansvarsperiodens upphörande
  • Under vilka förutsättningar ansvarsgenombrott kan aktualiseras
  • Senaste praxis på området

Kursen har ett praktiskt anslag och flera av frågeställningarna illustreras genom typfall och praktiska exempel.

Målgrupp:

Advokater och bolagsjurister samt revisorer och styrelseledamöter

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Genomgång av tillskottsplikten vid bolagsbildning och emissioner.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Genomgång av bestämmelserna i 17 kap. aktiebolagslagen om förtäckta värdeöverföringar jämfört med vinstutdelningar enligt 18 kap. aktiebolagslagen, inkl sanktionssystemet.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Genomgång av bestämmelserna om minskning av aktiekapitalet och återköp av egna aktier.
Genomgång av kapitalbristregelverket inkl det personliga ansvaret.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
forts. genomgång av kapitalbristregelverket inkl det personliga ansvaret
Något om ansvarsgenombrott och skadeståndsansvar

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

04 Dec 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 04 Jan 2025

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 9
 Image of
Jessica Östberg
Docent och universitetslektor
Läs mer