Välkommen till vår extrainsatta helt nya kurs om konsulter och rådgivares ansvar med professor Christina Ramberg, en våra mest populära föreläsare.

Kursen utgår från Högsta domstolens praxis rörande advokater och andra konsulters rådgivning och tjänster och tar bland annat upp den aktuella domen Advokatens skatterådgivning, som handlar om en advokats skadeståndsansvar gentemot sin klient. Dagen avslutas med konkreta råd om hur man skriver ett konsultavtal.

Under dagen får du bland annat svar på följande frågor:

 • Är det skillnad på konsulters ansvar och advokaters ansvar (i så fall, hur och varför)?
 • Vad betyder HD:s nya domar för advokaters rådgivningsansvar?
 • Vad betyder HD:s nya domar för andra rådgivare än advokater?
 • Kan advokater ha ansvar i förhållande till motparten (svaret är ja, och frågan aktualiseras i en underrättsdom)
 • Hur beräknas skadestånd när advokater och konsulter bär ansvar?
 • I hur hög grad kan konsulter begränsa sitt ansvar genom avtal?

Som deltagare får du kunskap om:

 • Avtalsskrivning för konsulter
 • Kravet på fackmässighet för konsulter/advokater
 • Skadeståndsberäkning när konsulter/advokater bär ansvar

Målgrupp:

Advokater (affärsadvokater och i viss mån även humanjurister), bolagsjurister

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  HD:s domar om konsulter

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  HD:s domar om advokater

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Skadeståndsberäkning

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Att skriva konsultavtal (inklusive frågan om ansvarsbegränsningar)

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.