Välkommen till en aktuell e-kurs med advokat Lennart Åhl om konsumententreprenader – för dig som praktiker.

På denna e-kurs görs en genomgång av konsumenttjänstlagen med tonvikt på de delar som påverkar byggprocessen. Syftet med kursen är att spegla de regleringar som påverkar konsumenter och näringsidkare. Betoning på paragrafer i konsumenttjänstlagen som är förhandlingsbara.

Kunskap om hur man bäst hanterar både konsument och näringsidkare vid upphandling och i tvister. Föreläsningen baseras på de hjälpmedel som förhandlats fram genom byggbranschen och konsumentföreträdare.

Som deltagare får du kunskap om

  • De delar som påverkar avtalsfriheten
  • Innebörden av reklamationstid/ansvarstid och garantitid
  • Fel, försening och skadestånd, vite
  • Vikten av parternas rättigheter och skyldigheter vid reklamationer
  • Skyldighet och rättighet att avhjälpa fel
  • Aktuella rättsfall

Syfte med utbildningen

Deltagarna ska efter kursen ha en sammanfattande bild av hur man kam förebygga tvister och säkra sin verksamhet i konsumententreprenader.

Målgrupp

E-kursen vänder sig till dig som utför konsumententreprenader och sluter avtal med kunden, exempelvis platschef, arbetsledare eller platsansvarig hantverkare

Förkunskaper

Kursen är en grundläggande information baserad på byggbranschens formulär och konsumenttjänstlagen. Inga speciella kunskaper krävs.

Kursinnehåll och upplägg

  • Introduktion översikt av material och program
  • Pass I, genomgång konsumenttjänstlagen
  • Pass II, genomgång framtagna hjälpmedel (Hatverkarformulär, ABS 18)
  • Avslutning: Sammanfattande analys och slutsatser

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen spelades in i januari 2022 och är tre timmar lång inklusive avslutande kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Lennart Åhl
Advokat
Läs mer