Kunskap inom konsumenträtt ger en ovärderlig grund för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med konsumenter och ställs inför konsumenträttsliga frågor och problem. Under denna kurs går föreläsare Linda Leffler-Olsson jurist på Svensk Handel Juridik AB, igenom lagstiftning och praxis vid konsumentnäthandel.

Livesändning – kurstillfället den 23 februari kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Kursen vägleder dig genom konsumentlagstiftningen och bjuder dig på diskussion om såväl relevanta regler som praktiska situationer inom de aktuella rättsområdena. Genom en ökad kunskap inom konsumenträtten kan bland annat reklamationer hanteras på ett mer kostnadseffektivt sätt och ett mer professionellt kundbemötande ges. ”Kunden har alltid rätt” är en sanning med modifikation.

I takt med att onlineförsäljningen ökar ställer myndigheterna tuffare krav på e-handeln. Har du koll på vad som gäller när du säljer varor eller tjänster till konsumenter online? För företag som helt eller delvis bedriver handel mot konsumenter över internet är det av största vikt att ha god kännedom om de speciella regler som gäller vid just konsumentnäthandel. Konsumenträtten vid försäljning via webbplats är starkt styrd av EU-rättslig reglering har genomgått och också står inför stora förändringar.

Under dagen belyser vi även de senaste förändringarna inom konsumenträtt och e-handelsrätt vi kommer också kort att belysa de viktigaste delarna att ha koll på inom dataskydd.

 

Under kursdagen får du mer kunskap om:

 • Grundläggande bestämmelser i konsumenträtt

– vad som utgör fel i vara

– vad som utgör dröjsmål

– aktuella påföljder vid fel i vara och dröjsmål

– reklamationshantering

– innebörden av lämnad garanti

– regler för avbeställning

– vad som gäller vid handpenning

 

 • Grundläggande bestämmelser i e-handelsrätt

– vilka informationskrav som finns

– hur köpprocessen enligt lag ska se ut

– hur och när ångerrätten kan åberopas av kunden

– tidsfrister för ångerrätten och hur dessa frister bör hanteras

– vilka krav som ställs på webbsidans utformning


 Målgrupp:

De som kommer i kontakt med konsument och e-handelsrätt t.ex. personer som bedriver handel, bolagsjurister och advokater samt ekonomichefer.

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  • Genomgång av aktuell lagstiftning
  • Genomgång av svensk lagstiftning och praxis
  o Konsumentköplagen
  o Distansavtalslagen
  o EU-direktiv om elektronisk handel

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  • Konsumenträtt Allmänt
  • Fel och Dröjsmål enligt Konsumentköplagen
  • Aktuella påföljder vid fel och Dröjsmål
  • Reklamation
  • Avbeställning
  • Frivilliga åtaganden

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  • E-handelsrätt
  • Informationskrav
  • Köpprocessen
  • Utövande av konsuments rättigheter
  • Ångerrätt
  • Vilka krav som ställs på webbsidans utformning

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  • Övningsuppgifter och case

 • 16.00

  Kursen avslutas