Välkommen till kursen som ger dig praktisk och fördjupad kunskap gällande avtalsparters skyldigheter och framförallt olika typer av kontraktsbrott – med ett specifikt fokus på de påföljder som aktualiseras vid kontraktsbrott. Föreläsare är professor Christina Ramberg.

Livesändning – kurstillfället den 19 oktober kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen kommer ingående att behandla vanligt förekommande kontraktstyper. Dessa inkluderar rådgivningsavtal, aktieägaravtal, distributionsavtal, kreditavtal, entreprenadavtal och köpavtal. Under dagen diskuterar vi vilka kontraktuella förpliktelser parterna har enligt sådana avtal.

Därefter ligger fokus på vilka påföljder som aktualiseras vid kontraktsbrott, exempelvis hävning och skadestånd. Här ser vi även till skyldigheten att reklamera mot kontraktsbrott.

Kursen tar utgångspunkt i praktiska fall som vi diskuterar tillsammans. Föreläsaren kommer att ge rådgivning om hur du tar dig an dessa fall på bästa sätt, samt redovisar för utvecklingen som skett i senare års rättspraxis. Nivån på kursen är hög och förutsätter därmed förkunskaper om kontraktsbrott.


Målgrupp:

Advokater, företagsjurister och personer med ansvar för avtal och avtalstillämpning. Kursen riktar sig till praktiker med förkunskaper på området.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09,00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 -14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Christina Ramberg är otroligt kunnig och rolig att lyssna på

Petra Edenfeldt

Kammarkollegiet Stockholm