Hur kan fastighetsbildning användas för att förbättra fastigheter? Vilka regleringar finns och hur kan du se möjligheter där andra ser hinder? Välkommen till kursen ”Kreativ fastighetsbildning” som hålls av två av landets främsta inom fastighetsrätt, professor Ulf Jensen och lantmätaren Fredrik Warnquist.

Livesändning – kurstillfället den 15 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Förändringar av fastigheters gränser genomförs i praktiken endast genom fastighetsbildning, utförd genom en lantmäteriförrättning. Även rättigheter och belastningar tillskapas eller undanröjs oftast genom fastighetsbildning.

Under dagen får du som kursdeltagare fördjupad kunskap om vad som gäller i situationer där fastighetsägare behöver förändra fastigheternas gränser eller använda marken på nya sätt, och hur man genom fastighetsbildning kan åstadkomma goda lösningar. Föreläsarna kommer att fokusera på praktiskt tänkbara situationer och de alternativ som finns för att skapa goda lösningar vid denna typ av dilemman.

Fall som kommer att tas upp under dagen är:

– Förvandla oäkta bostadsrättsföreningar till äkta genom tredimensionell fastighetsbildning
– Ägarlägenheter som hyreshus
– Valet mellan gemensamhetsanläggning och servitut
– Avtalsservitut eller officialservitut?
– Fiberutbyggnad (optokablar för bredband)
– Överlåtelser genom klyvning och fastighetsreglering
– Avstyckning från stora tomter
– Avstyckning när jordförvärvslagen är ett hinder
– Upphävande av arrenden genom förrättning
– Fastighetsbildning tidigt i exploateringsprocessen

Kursen behandlar lagar och praxis kopplat till ämnet, men kommer främst att bygga på praktiska exempel. Fallen illustreras med kartor. Utrymme för diskussioner och frågor ges under kursdagen, likväl som möjlighet för kursdeltagare att nätverka med kollegor från hela Sverige.

Som deltagare får du kunskap om:

• Insikt om hur fastighetsbildning kan användas för att förbättra fastigheter
• Stärkt förmåga att göra relevanta ansökningar hos Lantmäteriet
• Inspiration till att se möjligheter där andra ser hinder


Målgrupp

Advokater, jurister och affärsansvariga på bygg- och fastighetsbolag, mark- och exploateringsansvariga på kommuner, lantmätare och fastighetsmäklare


 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra nivå på sina kurser. Jag tycker om blandningen av professorer och yrkesverksamma advokater.

Charlotta Garmert

PTS