Kriser drabbar många av oss någon gång, oftast när vi minst anar det så som när coronakrisen slog till i början av mars. Hur man hanterar dessa kriser är svårt att veta i förväg, men förberedelser är en god början. Denna kursdag förbereder deltagarna att på ett optimalt sätt hantera påfrestande händelser, kriser och katastrofer. De påfrestningar vi alla utsätts för då och då i livet kan vara av olika karaktär.

Livesändning – kurstillfället den 28 september kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här!

Kursen belyser vanliga reaktioner vid såväl allvarlig förlust och trauma som vid vanligt förekommande livshändelser som sjukdom, separation, arbetslöshet och upplevelse av kränkning. Det är vanligt att en latent psykisk sjukdom aktiveras vid påfrestningar och då påverkar krisens uttryck. En kris som inte hanteras väl riskerar övergå i allvarligare psykisk ohälsa, till exempel anpassningsstörning, depression, posttraumatiskt stressyndrom och självmordsbenägenhet.

Detta kan leda till en långtidssjukskrivning som kostar arbetsgivaren oerhört mycket pengar. Produktionsbortfall, administration, utökade arbetsuppgifter för kollegor och eventuell rekrytering av vikarie tar tid och kostar pengar. Enligt en färsk rapport från Skandia uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar under 2018 till 64 miljarder kronor. Nära hälften av kostnaderna beror på psykisk ohälsa. Då är inte kostnaderna för sjuklön och sjukpenning inkluderade. Genom att arbeta förebyggande kan arbetsgivaren minska kostnaden. Därför har BG Institute i samarbete med föreläsaren tagit fram denna kurs för att utbilda företagen med krishantering med målet att hjälpa den drabbade att hantera krisen så bra som möjligt i syfte att lindra det akuta lidandet och förhindra sjukskrivning. 

Den organisation som är förberedd och samordnad klarar en kris bättre med mindre negativ påverkan för både varumärke och personalens hälsa. Du får under kursen lära dig det du behöver veta för att förstå och hjälpa klienter och medarbetare som hamnat i kris. I vissa situationer kan det vara extra svårt att bemöta den utsatte på ett bra sätt, t ex när krisen påminner om något som ligger dig själv nära, när den drabbade har faktisk skuld till det inträffade eller när hen är avvisande eller till och med fientlig. Du kommer att få lära dig hur du kan hantera även dessa situationer professionellt.

Anhöriga, vänner och andra medmänniskor drabbas alla av motgångar och påfrestningar ibland, liksom vi själva. Livet är strängt taget en vandring från kris till kris. Om vi har kunskaper om hur en kris yttrar sig och påverkar oss och hur vi då kan hjälpa den berörde kan vi göra stor skillnad för alla människor vi bryr oss om, inte bara de vi har att hantera å arbetets vägnar. Med andra ord är förmåga till kompetent krishantering en värdefull ingrediens i ett lyckligt och väl levt arbetsliv.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur en ”vanlig” krisreaktion yttrar sig.
 • Vanliga reaktionsmönster vid svårare påfrestningar, och vilka sjukdomstillstånd som kan följa.
 • Hur tidigare händelser, personlighet och förmåga till stresshantering påverkar krisens yttringar.
 • Hur du möter och hjälper en människa i kris.
 • Hur du kan minska risken för en destruktiv utveckling för den utsatte på längre sikt.
 • Hur du kan ge hjälp till självhjälp.

Målgrupp:

Personalansvariga, medarbetare, chefer, ledare, HR

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.