Välkommen en till ny kurs på BG Institute med fokus på forensiska utlåtanden och hur dessa granskas. Föreläsare är Richard Jacobsson, forensisk expert.

Livesändning – kurstillfället den 1 april kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen inleds med en betraktelse över den bedömningsprocess som forensiker på NFC följer. Därefter följer en genomgång av subjektiva inslag i bedömningsprocessen, hur hypoteser kan optimeras för att maximera resultatvärdet och hur resultat kan uttryckas på olika sätt.

Detta moment är en fördjupning av det som förmedlades på grundkursen i forensik. Vidare redogörs för ett antal ärenden där det funnits skäl att ifrågasätta tillämningen av den forensiska metodiken och slutsatser i NFCs sakkunnigutlåtanden. Genom fallstudier förmedlas kunskap om vad i sakkunnigutlåtanden från NFC som behövs granskas, var det ofta finns osäkerheter och skillnader i vad som förmedlas i sakkunnigas utlåtanden och vittnesmål.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Subjektiva inslag i forensiska bedömningar.
 • Hur hypotesmanipulation förändrar resultatvärdet.
 • Vilka osäkerheter som kan ifrågasättas i forensiska bedömningar.

Målgrupp:

Advokater och andra jurister som arbetar med straffrätt, domare och åklagare.

Nivå/:

Fördel men inte krav att ha deltagit på webbinariet ”Grundläggande forensik för jurister”.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.15

  Pass I

 • 10.30 – 11.45

  Pass II

 • 11.45– 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.15

  Pass III

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.