Aktiebolagsrättslig kurs med Anders Lagerstedt som går på djupet och behandlar de senaste nyheterna och praxis på området.

Kurstillfället den 22 november 2021 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Under en intensiv och praktiskt utformad kursdag kommer föreläsare Anders Lagerstedt att gå igenom de viktigaste reglerna, nyheterna samt praxis inom aktiebolagsrätten. Kunskap som är nödvändig för de utmaningar som din yrkesroll medför. Denna kvalificerade heldagskurs riktar sig till dig som kommer i kontakt med bolagsrätt, oavsett om du är revisor, redovisningskonsult eller jurist/advokat.

Särskilt kommer denna genomgång att ske ur praktikerns synvinkel, med utrymme för diskussioner. Kursdagen är således mycket praktiskt utformad med syfte att ge dig som deltagare verktyg och kunskap i centrala och särskilt utvalda komplicerade frågor.

Som kursdeltagare får du en gedigen genomgång av nyheter och praxis på det bolagsrättsliga området. Exempelvis kommer nyheter och förslag om ändringar i aktiebolagslagen och revisorslagen att behandlas.

Fokus kommer att ligga på utvalda svåra regler och frågor som alla praktiker förr eller senare möter. Exempelvis behandlas de ständigt aktuella frågorna;

 • Vilka åtgärder måste vidtas vid kapitalbrist?
 • Hur ser ansvarfrågorna ut?
 • Hur ser ansvarfrågorna ut i ljuset av aktuell rättspraxis?
 • När är en vinstutdelning lovlig eller olovlig?
 • Låneförbudets gränser och påföljder?

Samtliga frågor som behandlas ger Dig som deltagare nödvändiga kunskaper som Du kan tillämpa i Ditt vardagliga arbete.

Som deltagare får du kunskap om

 • Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist.
 • Ansvar – styrelsen, VD och revisorns ansvar. Ansvarsgenombrott – vad gäller och var är utvecklingen på väg?
 • Om tvångslikvidation och värdeöverföringar. Vad gäller i ljuset av senare tids praxis?
 • Vinstutdelnings gränser – vad bör man tänka på?
 • Låneförbudets gränser och påföljder.
 • Aktuella och centrala frågor, rättspraxis samt nyheter på området.
 • För fortsatt förtroende och för att påverka företagets resultat

Målgrupp

Revisorer, redovisningskonsulter, jurister, advokater, skattejurister, ekonomichefer, CFO:s, controllers, bolagsjurister och/eller  samtliga som söker fördjupad praktisk kunskap om de viktigaste reglerna och svåra frågor i aktiebolagsrätten

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.00-09.15

  Pass I

 • 9.15-9.30

  Fikapaus

 • 9.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.30

  Lunch

 • 12.30-13.45

  Pass III

 • 13.45-14.00

  Fikapaus

 • 14.00-14.30

  Pass IV

 • 14.30

  Kursen avslutas