För att kunna rekrytera och motivera anställda är det viktigt att kunna erbjuda attraktiva incitamentsprogram. I Sverige har det historiskt till skillnad från i många andra länder inte funnits några skattegynnade regler för s.k. personaloptioner.

Från och med den 1 januari 2018 finns dock möjlighet att ge ut s.k. skattegynnade personaloptioner även i Sverige. Reglerna har nu ytterligare utvidgats från och med 1 januari 2022.


Kursdeltagare har givit e-kursen snittbetyget 4,62 av 5,0 ⭐


Denna e-kurs ger dig som deltagare en överblick över de skatteregler som gäller för incitamentsprogram med fokus på personaloptioner. Vi går igenom de villkor som uppställs för att kunna ge ut skattegynnade personaloptioner och visar särskilt på den utvidgning av reglerna som skett per årsskiftet.  Vi berör relevanta rättsfall och ställningstagande och även de risker och utmaningar som kan uppstå i praktiken gällande skattegynnade personaloptioner.

E-kursen inleds med en kortare översiktlig genomgång av skattereglerna för incitamentsprogram. Därefter fokuserar vi på reglerna om skattegynnade personaloptioner med en detaljerad genomgång av de villkor som måste vara uppfyllda.

Som deltagare får du kunskap om

  • Skatteregler för incitamentsprogram
  • Villkoren för s.k. skattegynnade personaloptioner
  • Relevanta rättsfall, ställningstagande och praktiska frågor avseende skattegynnade personaloptioner

Syfte med utbildningen:

Som deltagare får du en överblick över de skatteregler som gäller för personaloptioner samt vilka villkor som behöver vara uppfyllda för att ge ut s.k. skattegynnade personaloptioner.

Efter genomförd kurs är målet att du som deltagare har fått den kunskap som behövs för att kunna förstå när det är möjligt att ställa ut s.k. skattegynnade personaloptioner och vilka de eventuella riskerna och fallgroparna är.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater som arbetar med bolagsrätt och M&A, bolagsjurister, revisorer i mindre och medelstora onoterade bolag, skatteansvarig, CFO och HR inom mindre och medelstora onoterade bolag

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i september 2022 och är 90 minuter inklusive avslutande kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Sara Jacobsson
Skattekonsult
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Thomas Bergman
Skattejurist
Läs mer