Thomas Bergman

Skattejurist

Thomas Bergman är skattejurist med inriktning på inkomstskatt. Thomas är partner på TellusTax och har arbetat som skattekonsult i över 10 år. Thomas har arbetat med många olika former av incitamentsprogram och har bistått många mindre bolag i samband med att de ställt ut s.k. kvalificerade personaloptioner.

 Image of

Thomas Bergman föreläser på följande kurser

Ekonomi | Moms | Redovisning | Skatterätt
Skatterättslig nyhetsdag 2023 - för ekonomichefer och redovisningsansvariga
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 23 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 23 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 21 Feb 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Ekonomi | Moms | Redovisning | Skatterätt
Skatterättslig nyhetsdag 2023 - för revisorer och redovisningskonsulter
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 09 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 09 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 07 Feb 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Skatterätt
Kvalificerade personaloptioner
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1 timmar

För att kunna rekrytera och motivera anställda är det viktigt att kunna erbjuda attraktiva incitamentsprogram. I Sverige har det historiskt till skillnad från i många andra länder inte funnits några skattegynnade regler för s.k. personaloptioner.

LÄS MER