Thomas Bergman

Skattejurist

Thomas Bergman är skattejurist med inriktning på inkomstskatt. Thomas är partner på TellusTax och har arbetat som skattekonsult i över 10 år. Thomas har arbetat med många olika former av incitamentsprogram och har bistått många mindre bolag i samband med att de ställt ut s.k. kvalificerade personaloptioner.

 Image of

Thomas Bergman föreläser på följande kurser

Lön | M&A | Skatt
Kvalificerade personaloptioner
Betyg 4.62 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1.5 timmar

För att kunna rekrytera och motivera anställda är det viktigt att kunna erbjuda attraktiva incitamentsprogram. I Sverige har det historiskt till skillnad från i många andra länder inte funnits några skattegynnade regler för s.k. personaloptioner.

LÄS MER