Styrelseledamöter ansvarar gemensamt för sin verksamhet och har det yttersta ansvaret för ett finansiellt institut. Under denna kursdag får du kunskap om hur styrelsen, och en enskild styrelseledamot, kan axla ansvaret och tillsammans med VD tydligt styra och följa upp verksamheten på en erforderlig nivå.

Livesändning – kurstillfället den 1 oktober kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Kursen innehåller flera praktiska tillämpningsövningar och diskussionspunkter som levandegör de externa kraven.

Kursen innehåller en genomgång av de externa krav rörande intern styrning, riskhantering och kontroll som utfärdats nationellt i Sverige och på EU-nivå, samt hur dessa krav praktiskt kan implementeras i en bank eller annat finansiellt företag. Det kommer även att ges möjlighet till diskussion och tillämpningsövningar för att kursdeltagarna ska kunna ta med sig verktyg och idéer som kan tillämpas direkt i organisationen.

Som deltagare får du kunskap om

 • Ramverk för intern styrning och kontroll och hur det kan anpassas utifrån verksamhetens storlek och komplexitet
 • Styrelsens och VD:s roll och ansvar och hur de kan axla det ansvaret i praktiken
 • Rapportering till styrelsen (innehåll, frekvens, utformning)
 • Kontrollfunktionernas roller och ansvar
 • Formaliakrav och förväntningar från Finansinspektionen

Målgrupp:

Kursen riktar sig i första hand till VD och styrelseledamöter i banker och andra finansiella företag som står under Finansinspektionens tillsyn, men även andra ledande befattningshavare kan ha stor nytta av utbildningen. Både interna och externa kontrollfunktioner, så som compliance, revisorer, riskansvariga och bolagsjurister inom finansiella institut har stor nytta av kursen. Därutöver rekommenderas kursen för VD och styrelseledamöter inom andra reglerade branscher som står under andra myndigheters tillsyn, exempelvis spelbolag, elbolag, sjukvård eller revisionsbyråer samt även för advokater och jurister.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Organisationsstruktur, tre försvarslinjer, och introduktion till GL 11.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Ramverk för intern styrning och kontroll, delegering av arbetsuppgifter, uppföljning och rapportering.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Processer för produktgodkännande och omvärldsbevakning

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Kontrollfunktionernas roll och begreppet ”god riskkultur” (inkl. hantering av intressekonflikter)

 • 16.00-

  Kursen avslutas.