Att, som målsägandebiträde, företräda en person som har utsatts för brott är ett viktigt uppdrag som kräver kunskap om såväl straff- som processrättsliga regler men även kunskap om hur man bäst bemöter människor i kris.

Livesändning – kurstillfället den 24 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen ger deltagarna kunskap om uppdragets omfattning och hur målsägandebiträdet på bästa sätt kan genomföra sitt uppdrag genom hela ärendets gång. Vilken information behöver klienten vid ett första möte? Vilka krav behöver jag som ombud ställa på andra? Hur kan man vara ett aktivt målsägandebiträde under förundersökning och rättegång och hur kan man hjälpa klienten på bästa sätt? Vilka situationer ställs man som ombud inför och hur ser de här uppdragen ut i verkligheten? Advokatetiska frågeställningar som målsägandebiträdet kan ställas inför samt relevant praxis lyfts och diskuteras.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Uppdragets omfattning i teori och praktik
 • Hur man kan vara ett aktivt målsägandebiträde och hjälpa klienten på bästa sätt genom hela processen
 • Relevant praxis och advokatetiska frågor

Målgrupp:

Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister.

Under våren 2021 kommer Anna Hellron Wikström även att hålla i kursen Barnet i rättsprocessen.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Frukost och inskrivning

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas