Välkommen till Markdagen 2021, en årligen återkommande nyhetsdag under ledning av Fredrik Warnquist och Ulf Jensen.

Livesändning – kurstillfället den 17 mars kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Markdagen är en årlig nyhetsdag för dig som hanterar markfrågor och markjuridik i ditt arbete vid exempelvis kommuner, markägande bolag eller fastighetsbolag. Kursen tar upp frågor och problemsituationer som är vanligt förekommande och belyser aktuella ämnen inom markområdet.

Hela kursdagen kommer att bjuda på gott om tillfällen för frågor och diskussion.

Under dagen behandlas:

 • Ledningsrätt för ledningar i kvartersmark och i allmän plats
 • Fastighetsbestämning av servitut och gemensamhetsanläggningar
 • Ersättning för rättegångskostnader i mål om förrättsningskostnader
 • Giltigheten av exploateringsavtal vid fastighetsreglering
 • Kommer strandskyddsreglerna att ändras?
 • Reviderade bygglovhandlingar eller nytt bygglov?
 • Rättelse av detaljplan eller ny detaljplan?
 • Ny praxis om byggande på jordbruksmark och taxeringskod
 • Klimatdeklaration för byggnation och MKB-direktivet
 • Klagorätt för enskilda bostadsrättshavare
 • Omprövning och avregistrering av gemensahetsanläggningar

MÅLGRUPP:

Kursen vänder sig till dig som exempelvis hanterar markfrågor vid fastighetsägande bolag, arbetar inom området mark och exploatering eller arbetar vid fastighetskontor eller byggnadsnämnder inom offentlig sektor. Kurser passar även dig som är jurist med bred fastighetsrättslig praktik.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Markupplåtelser
  - Omfattar avtalsservitut, förrättningsservitut, ledningsrätter och tomträtt.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Markåtkomst
  - Omfattar bla avstyckning, fastighetsreglering och klyvning men även fastighetsbestämning.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Planer och bestämmelser
  - Omfattar framförallt bygglov och detaljplaner men även strandskydd.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Fastighetssamverkan
  - Omfattar gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.