Välkommen till vår nya kurs om hur en entreprenad och ett entreprenadavtal påverkas av att mät- och ersättningsreglerna MER ingår som en kontraktshandling.

Livesändning – kurstillfället den 23 november 2020 kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.  Läs mer här!

Föreläsare är Niklas Gyllentrost, numera verksam som advokat men även med en tidigare bakgrund som arkitekt. Kursen syftar till att lättförståeligt beskriva juridiken som styr markentreprenader baserade på MER och redogöra för de olika reglerna, såväl i AB 04 som ABT 06 som i MER Anläggning och AMA Anläggning, och knyta dessa till några vanliga frågeställningar kopplade till entreprenörens rätt till ersättning.

Denna specialinriktade kurs riktad till mark-och anläggningsbranschen introducerar juridiken som styr markentreprenader baserade på MER. I dessa entreprenader regleras vanligtvis ersättningen av ett så kallat mängdkontrakt baserat på mängdförteckningar som ansluter till MER Anläggning, vilket innebär att ett eget avtalssystem gäller parallellt med byggbranschens standardavtal AB 04 (utförandeentreprenader) och ABT 06 (totalentreprenader). Vad som ingår i entreprenörens åtagande styrs då både av AB 04 alternativt ABT 06 och det särskilda avtalssystemet baserat på MER Anläggning. Ibland uppkommer därför tillämpningsproblem rörande hur avtalssystemen förhåller sig till varandra, exempelvis när arbeten saknas i mängdförteckningen samtidigt som de går att utläsa av ritningar eller beskrivningar.

Kursen inleds med att behandla begreppet mängdkontrakt och grundläggande principer i MER såsom kompletthetskravet samt hur MER påverkar AB 04/ABT 06:s omfattningsbestämmelser. Därefter behandlas några vanliga frågeställningar i en markentreprenad, t.ex. vid uppmätning och fakturering, mängdökningar och ÄTA-arbeten inklusive reglerna om uppsägning av à-pris och tillämpligheten av à-priser. Kursen avslutas med mer fördjupad kunskap genom att behandla hur förutsättningsförändringar hanteras genom MER jämfört med i AB 04/ABT 06, inklusive Fall A/Fall B, samt ta upp några vanliga invändningar mot entreprenörens krav på ersättning m.m.

I kursen kommer inte att behandlas alla de enskilda avsnitt med koder och rubriker i MER , då denna kurs främst behandlar samspelet (och ibland konflikterna) mellan standardavtalen AB 04/ABT 06 och MER:s reglering.

I huvudsak är det föreläsning men grupparbeten/tillämpningsövningar kommer också att ingå.

Som deltagare får du kunskap om:

 • På vilket sätt ett entreprenadavtal där MER ingår som en kontraktshandling skiljer sig från övriga typer av entreprenadavtal
 • Grunddrag och principer i MER
 • Var det kan uppstå konflikt mellan AB 04/ABT 06:s bestämmelser och reglerna i MER
 • Hur några vanliga frågeställningar i en markentreprenad hanteras

Målgrupp: Denna kurs är för tekniker och inriktad på mark- och anläggningsbranschen, särskilt de som kommer i kontakt med frågor som har med störningar och ersättningsfrågor vid mängdkontrakt att göra, t ex. platschefer, arbetsledare, projektledare och övrig ledande personal. Deltagare kan även vara företrädare för beställare, anläggningsföretag, underentreprenörer och konsulter, som arbetar med entreprenader avseende mark- och anläggning och där MER mycket ofta är avtalsinnehåll.

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Vad är ett mängdkontrakt och hur ser man detta?

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Kompletthetskravet samt övrig formalia och principer i MER samt hur entreprenadens grundomfattning bestäms. Övningsuppgift.

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Situationer kopplat till uppmätning och ersättning, mängdökningar jämfört med ÄTA-arbeten m.m.

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Hanteringen av förutsättningsförändringar samt några vanliga invändningar mot entreprenörens krav på ersättning.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.