Sedan Marknadsmissbruksförordningen trädde ikraft den 3 juli 2016 har kraven ökat på noterade bolag. Reglerna enligt MAR innebar en tydlig avvikelse från det gamla nationella regelverket med nya höga krav på alla noterade bolag, stora som små.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,82 av 5,0 ⭐


Kopplat till reglerna om offentliggörande finns en hel del svårigheter:

 • Vad är insiderinformation och när uppstår den?
 • Vad är så snart som möjligt?
 • Hur fungerar ett uppskjutande av offentliggörande?
 • Vilka krav finns på tydlighet och information?

Samtidigt medför sanktionsnivåer och ökad tillsyn från Finansinspektionen att det kan bli mycket kostsamt med överträdelser.

Kunskap om regelverket och praxis från Nasdaqs disciplinnämnd och Finansinspektionen är förutsättningar för att uppfylla kraven i marknadsmissbruksförordningen och undvika kostsamma sanktionsavgifter.

Utbildningen omfattar en heldag där vi går igenom Marknadsmissbruksförordningens krav rörande noterade bolags informationsgivning samt rörande insiderförteckningar och ledningspersoners insynsrapportering

Utbildningen kommer gå in i detalj på de olika delarna i regelverket och hur de ska tillämpas i praktiken.

Vi kommer även gå igenom praxis från marknadsplatsernas disciplinnämnder och Finansinspektionens sanktioner samt ge praktisk vägledning kring viktiga fallgropar.

Som deltagare får du kunskap om

 • Definitionen av insiderinformation och hur man kan resonera vid bedömningen om viss information är insiderinformation
 • Reglerna kring offentliggörande – när och hur informationen ska spridas.
 • Innebörden i kraven att informationen ska vara tydlig, korrekt och fullständig.
 • Krav och hantering avseende ett uppskjutet offentliggörande
 • Hur insiderförteckningar fungerar och hur de hänger samman med övriga regelverket.
 • Reglerna kring insynsrapportering.

Syfte med utbildningen

Syftet är att deltagarna ska få en god kunskap om regelverket och praxis på området. Detta ger ökad trygghet och effektivitet i det praktiska arbetet med frågorna.

Målgrupp

 • Styrelse/Ledning/CFO/IR/Kommunikationsansvariga/Legal/compliance i det bolagsrättsliga området på företag som är noterade.
 • Advokater/konsulter, corporate finance, certified advisor och andra som arbetar mot noterade bolag eller i en noterad miljö, såväl nynoterat bolag och som större börsnoterat bolag.
 • Jurister annan personal som arbetar med frågorna inom myndigheter.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Introduktion om marknadsmissbruksförordningen och begreppet insiderinformation

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Marknadsmissbruksförordningens krav på offentliggörande av insiderinformation

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Uppskjutet offentliggörande och insiderförteckningar

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Kort om insynsrapportering

Avslutande diskussion och praktiska tips på vägen

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Fredrik Styrlander
Head of Compliance
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Jonas Myrdal
Kammaråklagare
Läs mer