Sedan Marknadsmissbruksförordningen (MAR) trädde ikraft den 3 juli 2016 har kraven ökat på noterade bolag och deltagare på aktiemarknaden.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,79 av 5,0 ⭐


Kopplat till reglerna om offentliggörande finns en hel del svåra tolkningsfrågor. Samtidigt medför sanktionsnivåer och ökad tillsyn från Finansinspektionen att det kan bli mycket kostsamt med överträdelser. Man kan också bli föremål för allmänt åtal för överträdelser av förbudet mot insiderhandel och marknadsmanipulation.

Det här är en fördjupningskurs som lyfter ett antal svåra frågeställningar och tolkningsfrågor utifrån case studies på domstolsavgöranden i brottsmål, Finansinspektionens sanktioner och kommunikation samt handelsplatsernas disciplinnämndsavgöranden. Vi kommer att diskutera de mer svårhanterade aspekterna av MAR på djupet och även beakta den praktiska hanteringen och tillämpningen i svåra case för att hjälpa kursdeltagarna att säkra upp sitt eget bolags eller klientens agerande och undvika fallgropar.

Ämnen som kommer att diskuteras under kursen

 • Faktiska förutsättningar och mellanliggande steg – när uppstår insiderinformation i ett pågående händelseförlopp? Emissioner, VD-rekryteringar, avtal, produktuppdateringar, läkemedelsstudier m.m.
 • Fullständighet och korrekthet – vilken information måste ett pressmeddelande innehålla? Vad bör man tänka på att få med? Motpartens identitet, köpeskilling, villkor i avtal – vi går igenom case och analyserar
 • Begreppet offentliggjort vs allmänt känt – vad krävs för att insiderinformation ska anses ha vara allmänt känd och därmed offentliggjord ur ett straffrättsligt perspektiv? Och hur förhåller det sig till emittentens skyldigheter att offentliggöra insiderinformation enligt artikel 17 MAR?
 • Vad gör man om en styrelseledamot/ledningsperson är misstänkt för brott, häktad eller åtalad? Är det insiderinformation? Kan man skjuta upp offentliggörandet? Hur ska man agera och kommunicera?
 • Legitima skäl och vilseleda allmänheten vid uppskjutet offentliggörande. Vilka legitima skäl finns det att skjuta upp ett offentliggörande? Och när riskerar man att vilseleda allmänheten? Vi går igenom ny och gammal praxis och analyserar.
 • Korsvis insynsrapportering – vad gäller enligt FI:s nya praxis för styrelseledamöter som också är person i ledande ställning i ett noterat bolag? Ger detta upphov till insynsrapportering för bolaget där de är styrelseledamöter om det bolaget förvärvar eller säljer aktier i det noterade bolaget där denne är person i ledande ställning? Och kan man vidta åtgärder för att undvika detta?

Detta är en fördjupningskurs för dig som redan har grundläggande kunskaper om MAR och aktiemarknaden.

Som deltagare får du kunskap om

 • Fördjupad förståelse av när insiderinformation uppstår i ett pågående händelseförlopp och vägledning hur man kan resonera i bedömningen av svåra fall.
 • Fördjupad förståelse av förutsättningarna för uppskjutet offentliggörande.
 • Hantering av insiderinformation när styrelseledamot/ledningsperson blir häktad, misstänkt eller åtalad.
 • Förståelse för när information anses vara offentliggjord i den straffrättsliga processen och förhållandet till emittentens skyldigheter enligt artikel 17 MAR.
 • Förståelse för vilken information ett pressmeddelande med insiderinformation behöver innehålla för att uppfylla kraven i artikel 17 MAR.
 • Kunskap om FI:s nya praxis avseende insynsrapportering för styrelseledamöter som också är person i ledande ställning i ett annat noterat bolag.

Förkunskaper

Det är inget krav men deltagarna har med fördel grundläggande kunskaper om marknadsmissburksförordningen och hur aktiemarknaden fungerar Inga särskilda förkunskaper krävs. Exempelvis genom att ha deltagit på vår introduktionskurs om krav på noterade bolag enligt MAR hos BG Institute.

Målgrupp

 • Styrelse/Ledning/IR/Kommunikationsansvariga/Legal/compliance på företag som är noterade
 • Advokater/konsulter, corporate finance, certified advisor och andra som arbetar mot noterade bolag eller i en noterad miljö
 • Advokater som företräder klienter i administrativ sanktionsprocess gentemot Finansinspektionen exempelvis privatpersoner som är under utredning för marknadsmanipulation eller som insynsrapporterat sent
 • Advokater som är verksamma som försvarare i brottmål avseende insiderhandel eller marknadsmanipulation
 • Jurister annan personal som arbetar med frågorna inom myndigheter.

Syfte med utbildningen

Syftet med utbildningen är att få en fördjupad förståelse för MAR och vägledning i hur man kan resonera i svåra case. Genom kursen får man även en genomgång av viktiga case från Nasdaqs disciplinnämnd, straffrättsliga case och Finansinspektionens tillsyn.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

 • Faktiska förutsättningar och mellanliggande steg – när uppstår insiderinformation?

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

 • Begreppet offentliggjort vs allmänt känt – när är information offentliggjord enligt MAR?

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

 • Fullständighet och korrekthet vid pressmeddelanden enligt MAR
 • Vad gör man enligt MAR om en styrelseledamot/ledningsperson är misstänkt för brott, häktad eller åtalad?

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

 • Legitima skäl och vilseleda allmänheten vid uppskjutet offentliggörande i praxis
 • Insynshandel – Närståendeförhållandet vid styrelserepresentation, vad gäller?
 • Avslutande reflektioner

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 12 mars kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Fredrik Styrlander
Head of Compliance
Läs mer
presentation-board 3
 Image of
Jonas Myrdal
Kammaråklagare
Läs mer