Sedan Marknadsmissbruksförordningen (MAR) trädde ikraft den 3 juli 2016 har kraven ökat på noterade bolag och deltagare på aktiemarknaden.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,92 av 5,0 ⭐


Kopplat till reglerna om offentliggörande finns en hel del svåra tolkningsfrågor. Samtidigt medför sanktionsnivåer och ökad tillsyn från Finansinspektionen att det kan bli mycket kostsamt med överträdelser. Man kan också bli föremål för allmänt åtal för överträdelser av förbudet mot insiderhandel och marknadsmanipulation.

Det här är en fördjupningskurs som lyfter ett antal svåra frågeställningar och tolkningsfrågor utifrån case studies på domstolsavgöranden i brottsmål, Finansinspektionens sanktioner och kommunikation samt handelsplatsernas disciplinnämndsavgöranden. Vi kommer att diskutera de mer svårhanterade aspekterna av MAR på djupet och även beakta den praktiska hanteringen och tillämpningen i svåra case för att hjälpa kursdeltagarna att säkra upp sitt eget bolags eller klientens agerande och undvika fallgropar.

Ämnen som kommer att diskuteras under kursen

 • Faktiska förutsättningar och mellanliggande steg – när uppstår insiderinformation i ett pågående händelseförlopp?
 • Motpartens identitet – kan man undvika att namnge motparten när man offentliggöra insiderinformation om ett ingånget avtal? Kan man välja att beskriva motparten istället? Vad ska man tänka på?
 • Begreppet offentliggjort vs allmänt känt – vad krävs för att insiderinformation ska anses ha vara allmänt känd och därmed offentliggjord ur ett straffrättsligt perspektiv? Och hur förhåller det sig till emittentens skyldigheter att offentliggöra insiderinformation enligt artikel 17 MAR?
 • Vad gör man om en styrelseledamot/ledningsperson är misstänkt för brott, häktad eller åtalad? Är det insiderinformation? Kan man skjuta upp offentliggörandet? Hur ska man agera och kommunicera?
 • Carnegiedomen och legitimt beteende – vilka slutsatser kan man dra av tingsrättens dom i Finansinspektionens sanktionstalan? Hur ser domstolen på specifikationskravet? Hur förhåller sig undantagen för legitimt beteende avseende insiderhandel till skyldigheter i andra regelverk? Vad ryms inom begreppet legitimt beteende?
 • När uppstår insiderinformation vid produktuppdateringar och R&D såsom läkemedelsstudier m.m.
 • Krav på organisation för informationsgivning enligt noteringsavtalet – vilka krav ställer börsen och vart drar disciplinnämnden gränsen för när en överträdelse av MAR är del av ett större problem för emittenten?

Detta är en fördjupningskurs för dig som redan har grundläggande kunskaper om MAR och aktiemarknaden.

Som deltagare får du kunskap om

 • Fördjupad förståelse av när insiderinformation uppstår i ett pågående händelseförlopp och vägledning hur man kan resonera i bedömningen av svåra fall.
 • Hantering av insiderinformation när styrelseledamot/ledningsperson blir häktad, misstänkt eller åtalad.
 • Insiderinformation vid produktuppdateringar och R&D.
 • En fördjupad förståelse av börsens krav på organisation för informationsgivning.
 • Förståelse för när information anses vara offentliggjord i den straffrättsliga processen och förhållandet till emittentens skyldigheter enligt artikel 17.
 • Kunskap om begreppet legitimt beteende avseende insiderhandel

Förkunskaper

Det är inget krav men deltagarna har med fördel grundläggande kunskaper om marknadsmissburksförordningen och hur aktiemarknaden fungerar Inga särskilda förkunskaper krävs. Exempelvis genom att ha deltagit på vår introduktionskurs om krav på noterade bolag enligt MAR hos BG Institute.

Målgrupp

 • Styrelse/Ledning/IR/Kommunikationsansvariga/Legal/compliance på företag som är noterade
 • Advokater/konsulter, corporate finance, certified advisor och andra som arbetar mot noterade bolag eller i en noterad miljö
 • Advokater som företräder klienter i administrativ sanktionsprocess gentemot Finansinspektionen exempelvis privatpersoner som är under utredning för marknadsmanipulation eller som insynsrapporterat sent
 • Advokater som är verksamma som försvarare i brottmål avseende insiderhandel eller marknadsmanipulation
 • Jurister annan personal som arbetar med frågorna inom myndigheter.

Syfte med utbildningen

Syftet med utbildningen är att få en fördjupad förståelse för MAR och vägledning i hur man kan resonera i svåra case. Genom kursen får man även en genomgång av viktiga case från Nasdaqs disciplinnämnd, straffrättsliga case och Finansinspektionens tillsyn.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

 • När uppstår insiderinformation i ett pågående händelseförlopp?
 • Motpartens identitet vid offentliggörande av insiderinformation

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

 • Begreppet offentliggjort vs allmänt känt
 • Legitima skäl vid uppskjutet offentliggörande i praxis

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

 • Insynshandel – Närståendeförhållandet vid styrelserepresentation
 • Brottsmisstanke avseende ledning och styrelseledamöter

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

 • När uppstår insiderinformation vid produktuppdateringar och R&D
 • Krav på organisation för informationsgivning

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

14 Dec 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 14 Jan 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 14 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Fredrik Styrlander
Head of Compliance
Läs mer
presentation-board 4
 Image of
Jonas Myrdal
Kammaråklagare
Läs mer