År 2006 tillkom en ny paragraf i föräldrabalken, 6 kap. 18 a §, som gjorde det möjligt för domstolar att förordna om medling i tvister gällande vårdnad, boende och umgänge. Denna ändring gjordes för att lagstiftaren ville markera vikten av att föräldrar når en samförståndslösning i vårdnadstvister. I Sverige är själva genomförandet av medling enligt Föräldrabalken dock inte reglerat.

Livesändning – kurstillfället den 27 november kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Under kursen får du som deltagare svaren på de mest komplexa frågorna som uppkommer i svåra vårdnadstvister och även förståelse för vilken roll medling har. De mål som behandlas under kursen är tvister som involverar barn enligt Föräldrabalkens definition (vårdnad, boende, umgänge).

Medling i vårdnadstvister är en strukturerad process som ger konkreta förslag och skapar förbättrad kommunikation mellan parterna. Det absolut viktigaste är att parterna har makten över lösningen. På så sätt kan medlingen mynna ut i ett långsiktigt samarbete och samförståndslösningar som båda föräldrarna accepterar och följer.

En medlare kan i allmänhet gå mycket längre i sina försök att nå en samförståndslösning än vad en domare kan, delvis på grund av att en medlare fritt kan välja hur medlingen ska läggas upp.

Föreläsaren delar med sig av sin långa och omfattande erfarenhet som medlare i vårdnadstvister. Gert arbetar som medlare på heltid, huvudsakligen i Sverige, men även utomlands. Han håller föredrag och föreläsningar om medling i Sverige och utomlands samt undervisar i medling vid Köpenhamns universitet. Vidare är han och har varit engagerad i olika medlingsorganisationer i Sverige och internationellt. Han har bland annat utvecklat en framgångsrik metod för genomförande av medling enligt Föräldrabalken, som han givetvis kommer att dela med sig av under kursen.

Som deltagare får du kunskap om

 • Hur du själv som medlare förbereder parterna och sig själv inför medlingen
 • Hur du själv som medlare steg för steg kan genomföra medlingen, genom såväl individuella som gemensamma möten
 • Hur du själv som medlare upprättar parternas samförståndslösning

Målgrupp:

Advokater och andra jurister samt övriga intresserade av medling i tvister enligt Föräldrabalken, som har gått kursen ”Medling i vårdnadsmål – Dag 1 Teori”.

Övrigt:

Kursen är upplagd ur ett praktiskt perspektiv. Den bygger vidare på grundkursen ”Medling i vårdnadsmål” – där man som kursdeltagare får den teoretiska bakgrunden från ett praktiskt perspektiv, kring medling i vårdnadsmål. I denna kurs får man medverka i rollspel och på så sätt pröva sina kunskaper och utveckla sina färdigheter i medling.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Inledning
  Förberedelser inför rollspelet

 • 10.15-10.30

  Fika

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Rollspel; Individuella möten med parterna

 • 11.45-12.45

  Lunch

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Rollspel; Gemensamt möte med parterna
  Parternas överenskommelse / samförståndslösning

 • 14.15-14.30

  Fika

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Genomgång av rollspelen / Feedback

 • 16.00-

  Kursen avslutas.