Betänkandet ”Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen” (SOU 2021:60), som avlämnades till regeringen den 30 juni 2021 innehåller förslag på tre områden: enklare regelverk för mikroföretagande, modernisering av bokföringslagen, samt tydligare regler för kombiuppdrag.

Livesändning – kurstillfället den 10 maj 2022 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Förslagen till ändrade arkiveringsregler i bokföringslagen är det område som har väckt störst uppmärksamhet. Arkiveringsplikten för räkenskapsmaterial i sin ursprungliga form ska slopas. Det öppnar för makulering av till exempel pappersverifikationer och papperskvitton direkt vid digitalisering, en stor praktisk lättnad enligt många.

Enklare regler för mikroföretagande behandlar bland annat förslagen i Tillväxtverkets rapport ”Förenklingsresan”. Rapporten grundar sig på förslag från företagare om vilka områden som behöver åtgärdas för att underlätta företagandet.

Tydligare regler för kombiuppdrag behandlar frågan om jävsreglerna för revision behöver ändras och i så fall hur.

På slutet av dagen kommer vi även in på ett annat betänkande, ”Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen” (SOU 2021:55), som avlämnades till regeringen den 1 juli 2021. Detta betänkande har beröringspunkter med utredningen om modernisering av bokföringslagen. Därför passar det bra att ta upp bägge utredningarna i ett sammanhang. Vi pekar också på att begreppet mikroföretag avser olika kategorier av företag i de två utredningarna, vilket annars kan orsaka begreppsförvirring. Betänkandet om mikroföretagarkonto gäller dock en snäv målgrupp. Vi går därför bara igenom förslaget översiktligt i ett sista pass.

Som deltagare får du kunskap om: 

 • Lättnader i arkiveringskraven för alla som tillämpar bokföringslagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning.
 • Vad ett mikroföretag är och vilka förenklingar som kan vara på gång för dem.
 • Ändringar i reglerna om kombiuppdrag vid revison av mindre, onoterade företag.
 • Innebörden av förslaget om mikroföretagarkonto.

Syfte/mål med utbildningen:

Från kursen får du med dig en bra helhetsbild av de omfattande områdena för både utredningen om modernisering av bokföringslagen och om mikroföretagarkonto. Du får också klarhet i vilka förslag som är färdiga från utredningarna och vilka förslag som behöver utredas mera. Du får slutligen hjälp att prioritera utifrån vad som är sannolikt att det leder till lagstiftning och vad som är mindre troligt.

Målgrupp:

Redovisningskonsulter, revisorer, rådgivare till företagare, jurister, advokater som arbetar inom redovisningsrätt och skatterätt, ekonomiansvariga inom privata och kommunala sektorn.

Nivån på kursen är allmänorienterande och fördjupande men kräver inga förkunskaper om de nya förslagen.

För att få ut det mesta av kursen bör man ha erfarenhet av gällande regler inom redovisningsrätt för alla kategorier av företag som omfattas av bokföringslagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning. För avsnittet om schablonbeskattning även erfarenhet av gällande regler för inkomstbeskattning av enskild näringsverksamhet.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Modernisering av bokföringslagen.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Enklare regelverk för mikroföretagande.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Tydligare regler för kombiuppdrag.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Mikroföretagarkonto – Schabloniserad beskattning.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.