Fastighetsmomsen upplevs ofta som komplex och svårtillgänglig. Tekniska bestämmelser och parallella regelverk medför att det är lätt att göra fel. Sådana fel är ofta förenade med risk för stora kostnader.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,28 av 5,0 ⭐


Kursdagen syftar till att öka medvetenheten om momshanteringen i samband med fastighets- och byggrelaterade frågeställningar. Vad behöver ditt företag tänka på exempelvis vid uthyrning av lokaler och vad krävs för att moms ska kunna läggas på hyran till hyresgästen? Om ditt företag hyr ut lokaler såväl med som utan moms, hur ska du tänka kring avdragsrätt för ingående moms på investeringar och löpande drift? Utför ditt företag byggtjänster åt andra eller uppförs hus på egen mark för en efterföljande fastighetsförsäljning och hur ska du tänka kring momshanteringen i olika typer av fastighetsprojekt?

Vi kommer under dagen att ta avstamp i momsen ur ett fastighetsperspektiv och diskutera momsrelaterade frågeställningar inom flera fastighets- och byggrelaterade områden. Vi kommer bland annat att gå igenom kraven för frivillig skattskyldighet, avdragsrätt för moms i fastighetsrelaterad verksamhet och vissa specialregler såsom exempelvis hantering av förskottsfakturerad hyra, jämkning och byggmoms. Vi kommer också kort att beröra föreslagna ändringar av momsregler på fastighetsområdet att beröras gällande jämkning av moms på ny-, till- och ombyggnationer.

Målet med dagen är att du som deltagare ska få en övergripande inblick i moms gällande bland annat:

  •  Fastighetsbegreppet
  • Undantag och skatteplikt för fastighetsrelaterade tjänster
  • Uthyrning av fastighet – frivillig skattskyldighet
  • Avdrag för ingående moms i fastighetsrelaterad verksamhet
  • Momshanteringen i samband med byggnation på annans eller egen fastighet
  • Moms i byggverksamhet

Målgrupp:

Kursen passar dig som är CFO, redovisningsansvarig eller arbetar praktiskt med momsredovisningen i fastighetsrelaterad verksamhet.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

– Nya fastighetsbegreppet
– Undantag och skatteplikt för fastighetsrelaterade tjänster

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

– Uthyrning av fastighet – frivillig skattskyldighet
– Uppförande av fastighet – frivillig skattskyldighet under uppförandeskede
– Hantering av förskott

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

– Avdrag för ingående moms i fastighetsrelaterad verksamhet
o Blandad verksamhet
o Särskilda avdragsregler gällande fastigheter – avdragstidpunkt
– Uttagsbeskattning vid fastighetsförvaltning
– Koncerninterna tjänster inom fastighetskoncerner

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

– Övergripande om jämkningsreglerna vid ändrad användning
– Försäljning av fastighet och jämkningsskyldigheten/jämkningshandling
– Övergripande om s.k. omvänd byggmoms samt uttagsbeskattning vid byggverksamhet i egen regi.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

T.o.m. 22 Jun 2024

On Demand
T.o.m. 22 Jun 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 22 maj kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. 

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Cecilia Smedfors
Skattejurist
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Sarah Backlund
Läs mer