Fastighetsmomsen upplevs ofta som komplex och svårtillgänglig. Tekniska bestämmelser och parallella regelverk medför att det är lätt att göra fel. Sådana fel är ofta förenade med risk för stora kostnader.

Kurstillfället den 26 nov 2021 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursdagen syftar till att öka medvetenheten om de olika momsreglerna för vissa fastighets- och byggrelaterade frågeställningar, och om hur dessa regler fungerar i praktiken. Vi kommer under dagen att ta avstamp i momsen  ur ett fastighetsperspektiv och innebörden av detta.

Vi kommer därefter att gå igenom kraven för frivillig skattskyldighet, avdragsrätt för moms i fastighetsrelaterad verksamhet och vissa specialregler såsom exempelvis hantering av förskottsfakturerad hyra, jämkning och byggmoms.

Stockholmtillfället kommer att genomföras under ledning av föreläsarduon Cecilia Smedfors och Kristoffer Ohlsson. Kurstillfället i Göteborg kommer att ledas av Anna Gerson, som även hon kommer från Grant Thornton. Det senare kurstillfället i Malmö kommer att ledas av Carin Gerding som också kommer från Grant Thornton.

Som deltagare får du kunskap om:

 •  Nya fastighetsbegreppet
 • Undantag och skatteplikt för fastighetsrelaterade tjänster
 • Uthyrning av fastighet – frivillig skattskyldighet
 • Hantering av förskott
 • Avdrag för ingående moms i fastighetsrelaterad verksamhet

Målgrupp:

Kursen passar dig som är CFO, redovisningsansvarig eller arbetar praktiskt med momsredovisningen i fastighetsrelaterad verksamhet.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.15

  Pass I
  - Nya fastighetsbegreppet
  - Undantag och skatteplikt för fastighetsrelaterade tjänster

 • 10.30 – 11:45

  Pass II
  - Uthyrning av fastighet – frivillig skattskyldighet
  - Uppförande av fastighet – frivillig skattskyldighet under uppförandeskede
  - Hantering av förskott

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.15

  Pass III
  - Avdrag för ingående moms i fastighetsrelaterad verksamhet
  o Blandad verksamhet
  o Särskilda avdragsregler gällande fastigheter – avdragstidpunkt
  - Uttagsbeskattning vid fastighetsförvaltning
  - Koncerninterna tjänster inom fastighetskoncerner

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV
  - Övergripande om jämkningsreglerna vid ändrad användning
  - Försäljning av fastighet och jämkningsskyldigheten/jämkningshandling
  - Övergripande om s.k. omvänd byggmoms samt uttagsbeskattning vid byggverksamhet i egen regi.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.