Att påverka domstolen är en färdighet som inte bör underskattas. Med kunskap om brottmålsprocessen och verktygen för påverkan ökar dina chanser att vinna gehör för din talan.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,63 av 5,0 ⭐


Denna kurs har fokus på huvudförhandlingen i brottmål, som kan delas upp i tre skeden: sakframställningen, bevisupptagningen och pläderingen. Tyngdpunkten i kursen ligger på tingsrättsprocessen men även hovrättsprocessen omfattas. Kursen behandlar hur man lämpligen kan agera i olika hänseenden, med utgångspunkt från syftet att vinna domarens gehör för sin talan.

Åklagarens gärningspåstående är brottmålets kärna. Gärningsbeskrivningen är det nav som huvudförhandlingen cirkulerar runt. Som försvarare bör man veta vilka krav som kan ställas på åklagarens gärningspåstående och hur man kan agera för att påverka domstolens prövningsutrymme.

Inget präglar domarens vardag så mycket som bevisvärdering. Självklart finns det ett stort intresse att försöka påverka domarens funderingar och tankar kring vilka slutsatser som ska dras av processmaterialet. För att kunna göra det måste man veta hur bevisvärdering går till i praktiken. Ett viktigt syfte med kursen är därför att förbättra deltagarnas förmåga att dissekera, analysera och värdera bevismaterialet, samt med utgångspunkt från detta påverka domstolens ställningstagande.

Som deltagare får du kunskap om

  • Vilka krav som kan ställas på åklagarens gärningspåstående
  • Brottmålsprocessens ramar när huvudförhandling hålls vid tingsrätten
  • Brottmålsprocessens ramar när målet fortsätter i hovrätten
  • Hur en strukturerad bevisvärdering görs
  • Försvararens roll under sakframställan och bevisupptagningen
  • Hur en plädering kan utformas för att vinna domarens intresse

Målgrupp

Advokater och andra jurister som processar i brottmål.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Catharina Månsson
Rådman
Läs mer