I denna kurs lägger vi stort fokus på narkotikabrott. I ett inledande block tas de olika gärningsformerna i narkotikastrafflagen (NSL) och dess samband med varandra upp och diskuteras utifrån olika typfall.

Den särskilda problematiken kring försök, förberedelse och stämpling till narkotikabrott belyses särskilt. Detsamma gäller narkotikasmugglingsbrotten. I ett längre avsnitt om påföljdsbestämning under eftermiddagen diskuteras frågor kring roller, straffvärdebedömning och val av påföljd vid narkotikabrottslighet i syfte att ge konkret och praktisk vägledning. Undervisningen sker genom föreläsningar och diskussioner i seminarieform kring olika praktikfall.

Föreläsare i denna kurs är hovrättsråd och vice ordförande i Hovrätten över Skåne och Blekinge, Karoline Fridolf. Hon kommer under dagen dela med sig att sin långa erfarenhet och breda kunskap.

Som deltagare får du kunskap om

  • De olika gärningsformerna enligt NSL
  • När kan ansvar för försök, förberedelse och stämpling bli aktuell
  • Gränsdragningen mellan grov och synnerligen grov narkotikabrottslighet
  • Betydelsen av sort och mängd
  • Betydelsen av vilken roll den tilltalade har i narkotikaverksamheten
  • När kan villkorlig dom/skyddstillsyn med eller utan samhällstjänst väljas som påföljd
  • Genomgång av Högsta domstolens praxis
  • Riktlinjer och tabeller.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Gärningsformerna i NSL. Föreläsning och praktikfall

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Försök, förberedelse och stämpling samt narkotikasmugglingsbrotten. Genomgång och efterföljande diskussion.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Påföljdsbestämning. Straffvärdebedömning och påföljdsval. Föreläsning

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Påföljdsbestämning. Straffvärdebedömning och påföljdsval. Diskussion utifrån praktikfall. Sammanfattning.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 7 oktober kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Karoline Fridolf
Hovrättsråd och vice ordförande
Läs mer