I denna kurs lägger vi stort fokus på narkotikabrott. I ett inledande block tas de olika gärningsformerna i narkotikastrafflagen (NSL) och dess samband med varandra upp och diskuteras utifrån olika typfall.

Den särskilda problematiken kring försök, förberedelse och stämpling till narkotikabrott belyses särskilt. Detsamma gäller narkotikasmugglingsbrotten. I ett längre avsnitt om påföljdsbestämning under eftermiddagen diskuteras frågor kring roller, straffvärdebedömning och val av påföljd vid narkotikabrottslighet i syfte att ge konkret och praktisk vägledning. Undervisningen sker genom föreläsningar och diskussioner i seminarieform kring olika praktikfall.

Föreläsare i denna kurs är hovrättsråd och vice ordförande i Hovrätten över Skåne och Blekinge, Karoline Fridolf. Hon kommer under dagen dela med sig att sin långa erfarenhet och breda kunskap.

Som deltagare får du kunskap om

  • De olika gärningsformerna enligt NSL
  • När kan ansvar för försök, förberedelse och stämpling bli aktuell
  • Gränsdragningen mellan grov och synnerligen grov narkotikabrottslighet
  • Betydelsen av sort och mängd
  • Betydelsen av vilken roll den tilltalade har i narkotikaverksamheten
  • När kan villkorlig dom/skyddstillsyn med eller utan samhällstjänst väljas som påföljd
  • Genomgång av Högsta domstolens praxis
  • Riktlinjer och tabeller.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Gärningsformerna i NSL. Föreläsning och praktikfall

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Försök, förberedelse och stämpling samt narkotikasmugglingsbrotten. Genomgång och efterföljande diskussion.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Påföljdsbestämning. Straffvärdebedömning och påföljdsval. Föreläsning

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Påföljdsbestämning. Straffvärdebedömning och påföljdsval. Diskussion utifrån praktikfall. Sammanfattning.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

07 Okt 2022

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 07 Nov 2022

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 7 oktober kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Karoline Fridolf
Hovrättsråd och vice ordförande
Läs mer