I kursen tas i ett inledande block de olika gärningsformerna i narkotikastrafflagen (NSL) och dess samband med varandra upp och diskuteras utifrån olika typfall.

Livesändning – kurstillfället den 17 april i Malmö kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Malmö för att delta. Läs mer här!

Den särskilda problematiken kring försök, förberedelse och stämpling till narkotikabrott belyses särskilt. Detsamma gäller narkotikasmugglingsbrotten. I ett längre avsnitt om påföljdsbestämning under eftermiddagen diskuteras frågor kring roller, straffvärdebedömning och val av påföljd vid narkotikabrottslighet i syfte att ge konkret och praktisk vägledning. Undervisningen sker genom föreläsningar och diskussioner i seminarieform kring olika praktikfall.

Som deltagare får du kunskap om:

 • De olika gärningsformerna enligt NSL
 • När kan ansvar för försök, förberedelse och stämpling bli aktuell
 • Gränsdragningen mellan grov och synnerligen grov narkotikabrottslighet
 • Betydelsen av sort och mängd
 • Betydelsen av vilken roll den tilltalade har i narkotikaverksamheten
 • När kan villkorlig dom/skyddstillsyn med eller utan samhällstjänst väljas som påföljd
 • Genomgång av Högsta domstolens praxis
 • Riktlinjer och tabeller.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Gärningsformerna i NSL. Föreläsning och praktikfall

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Försök, förberedelse och stämpling samt narkotikasmugglingsbrotten. Genomgång och efterföljande diskussion.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Påföljdsbestämning. Straffvärdebedömning och påföljdsval. Föreläsning

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Påföljdsbestämning. Straffvärdebedömning och påföljdsval. Diskussion utifrån praktikfall. Sammanfattning.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.