Denna e-kurs är specifikt framtagen till dig som är ny inom HR och som efterfrågar grundläggande kunskaper om hur en HR-avdelning arbetar och vilka utmaningar som finns.

Under e-kursen står den praktiska tillämpningen i fokus – hur fungerar HR-rollen i praktiken? Som deltagare får du kunskap om arbetsrätt, arbetsmiljö och omorganisation. Med hjälp av vanliga frågeställningar, fallgropar, tips och trix har du efter genomförd kurs praktiska verktyg och checklistor som kommer att underlätta ditt arbete.

Som deltagare får du kunskap om: 

  • Arbetsrätt

Vilka regler som är särskilt viktiga för HR att känna till och hur fungerar dessa regler i praktiken på arbetsplatserna.

  • Omorganisation

Hur man praktiskt går till väga vid omorganisation och vad man ska tänka på. Checklistor och regelverk gås igenom.

  • Arbetsmiljö

Svensk lagstiftning är bland de mest utvecklade i världen på detta område. Vi går igenom vad man bör känna till och hur man ska gå till väga i arbetsmiljöarbetet.

  • Att coacha chefer.

Hur man praktiskt vägleder chefer i HR, både digitalt, genom utbildning och i det vardagliga arbetet.

Syfte/mål med utbildningen:

Syftet är att ge dig som ny på HR-jobbet god kännedom om vad det innebär att jobba med att stödja linjechefer och ledning inom HR samt tillge praktiska verktyg genom exempel, checklistor och kompendium.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till den som precis blivit, eller vill bli yrkesverksam inom HR-området.

E-kursen är 3 timmar och kommer att behandla:

  • Introduktion.
  • Vad gör HR och vilken roll har man gentemot cheferna och de anställda.
  • Vilka regler som styr arbetet.
  • Arbetsmiljö.
  • Omorganisation och vanliga frågor.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen spelades in i april 2022 och är 3 timmar lång. E-kursen avslutas med kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Kristoffer Palmblad
HR-Expert
Läs mer