Just nu pågår vad som kallats den största arbetsrättsliga reformen i modern tid. Nya regler i lagen om anställningsskydd, LAS, föreslås träda i kraft den 30 juni 2022 (och tillämpas första gången 1 oktober 2022).

På den här kursen redogör en av Sveriges främsta arbetsrättsadvokater, Åsa Erlandsson, för de omfattande ändringarna i LAS och hur de påverkar din organisation. Med ett snittbetyg på hela 6,73 av 7 i sakkunnighet har Åsa Erlandsson under 2022 utbildat hundratals nöjda kursdeltagare om de nya regler i lagen om anställningsskydd.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Bakgrunden till nya reglerna i LAS
  • De nya reglernas förhållande till kollektivavtal
  • Det materiella innehållet i de nya reglerna, inklusive reflektioner om den praktiska innebörden

Mål med utbildningen:

Syftet med utbildningen är att du som arbetar med arbetsrätt och anställningsskyddsfrågor ska känna dig uppdaterad kring de ändringar som föreslagits i Ds 2021:17 (En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden) och som förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och tillämpas från 1 oktober 2022. De nya reglerna om nytt omställningssystem utanför kollektivavtalen och nytt studiestöd berörs också kort.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som är HR-chef, personalchef eller personalansvarig, ekonomichef med personalansvar, förhandlare, ombudsman, jurist eller som i annan roll har uppgifter där arbetsrättsliga kunskaper behövs.

Nivå/förkunskaper:

Kursen kräver inga förkunskaper men eftersom ett praktiskt perspektiv anläggs kan erfarenhet av att ha jobbat med LAS och HR-frågor tidigare vara en fördel.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Bakgrunden till de föreslagna förändringarna.
Lagstiftningsprocessen.
Sammanfattning av förslagen och parallella nya kollektivavtal.
Uppsägningar av personliga skäl – sakliga skäl istället för saklig grund.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Uppsägning pga arbetsbrist: nya turordningsregler och hyvling.
Tvist vid uppsägning: ingen möjlighet till ogiltighet men högre skadestånd mm.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Särskild visstidsanställning ersätter allmän visstidsanställning.
Ny beräkningsregel för när visstidsanställning övergår till tillsvidareanställning.
Heltid är den nya normen.
Inhyrning – rätt till anställning hos kunden (eller kompensation).

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Nytt omställningssystem utanför kollektivavtalen.
Nytt studiestöd.
Avslutande reflektioner och diskussion.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Kurstillfällen

27 sep 2022

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal: Stockholm

Fullbokat

On demand

12 okt 2022

Kurslokal: Göteborg

Platser finns

19 okt 2022

Kurslokal: Malmö

Platser finns

14 nov 2022

Livesändning

Platser finns

Kurslokal: Stockholm

Platser finns

On demand

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Livesändning – kurstillfället den 27 september och 14 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

On demand – Kurstillfället 5 maj 2022 är tillgänglig som on demand t.o.m 6 juni 2022.

FÖRELÄSARE

presentation-board 5
 Image of
Åsa Erlandsson
Advokat
Läs mer